Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar lanserar tredje generationen aktiva säkerhetssystem – ökad säkerhet för oskyddade trafikanter

Volvo Bussar lanserar nya och uppdaterade aktiva säkerhetslösningar som hjälper bussförare att köra säkrare och att undvika situationer som kan leda till olyckor. De aktiva systemen innehåller flera funktioner, med ett särskilt fokus på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Säkerhetssystemen går i många fall längre än de nya EU-kraven, liksom de lagkrav som finns i resten av världen.
En illustration som visualiserar de olika säkerhetssystemen på en Volvobuss i en gatumiljö.
De nya och uppdaterade säkerhetssystemen går i många fall längre än nuvarande lagkrav och är standard på alla elbussar och bussar som uppfyller Euro 6-standarden.

För Volvo är säkerhet inte ett område där vi bara ska vara tillräckligt bra. Att gå längre än regelverket har blivit ett av Volvos kännetecken och det gäller även de nya aktiva säkerhetslösningarna.
”Ett exempel är vårt nödbromssystem. Det reagerar inte bara på andra fordon utan även på fotgängare och cyklister”, förklarar Thomas Forsberg, säkerhetsansvarig på Volvo Bussar. ”Ett annat exempel är vår sidokollisionsvarning, som övervakar båda sidor av bussen och inte bara passagerarsidan, vilket är det legala kravet”.

Global lansering
Trots att de nya lagkraven är en EU-förordning kommer Volvo att introducera de nya systemen i hela världen. ”Vi ser inget skäl att vänta”, säger Thomas Forsberg. ”Om vi tittar på statistiken över var olyckor sker, så är det många länder som kommer att ha ännu större nytta av de nya säkerhetslösningarna än vad Europa har.”

De aktiva säkerhetssystemen är standardutrustning på alla elbussar och bussar som uppfyller Euro 6-standarden, men de kommer också att introduceras i regioner där Euro 3 och Euro 5 är gällande standards.

Tre hörnstenar för säkerhet

Volvo Bussars säkerhetsarkitektur är heltäckande. ”Att ge förutsättningar för säkrare körning – med hjälp av aktiva assisterande säkerhetsfunktioner i avsikt att minska riskerna för, och konsekvenserna av olyckor – det är våra hörnstenar”, säger Thomas Forsberg.

Första förutsättningen är att ge föraren förutsättningar att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler. Därefter kommer kollisionsförebyggande funktioner för förarassistans som ger varningar eller i vissa fall tar över kontrollen av bromsar eller styrning. I tredje hand finns skyddsfunktioner som, vid exempelvis en kollision, minimerar skadeverkningarna.
”Säkerhet är inte bara teknik och system. Det handlar lika mycket om perception. Våra egenutvecklade system är helt integrerade i fordonet och alla varningar och säkerhetsindikationer visas direkt i instrumentpanelen. Detta i motsats till att installera en rad olika displayer för olika funktioner, då de kan störa förarens sikt och informationen uppfattas heller inte lika tydligt, förklarar Thomas Forsberg”.

Vår vision är noll olyckor
Att åka buss är det säkraste sättet att ta sig fram på vägen. Men när olyckor inträffar där tunga fordon är inblandade, är det de oskyddade trafikanterna som löper störst risk.
”Varje trafikolycka är en för mycket. Därför är vår vision att eliminera olyckor där våra fordon är inblandade. Och det är därför vår säkerhetsforskning fokuserar på säker körning, aktiva preventiva system och effektivt skydd för passagerare, förare och oskyddade trafikanter”, avslutar Thomas Forsberg.


Göteborg
23 april 2024

För mer information kontakta Joakim Kenndal, presschef Volvo Bussar, via tel. +46 739 02 51 50
eller e-post: joakim.kenndal@volvo.com
 

Volvos aktiva säkerhetssystem i sammandrag

Kollisionsvarning med nödbromsfunktion
Vid risk för kollision med fordon, fotgängare eller cyklister får föraren både en visuell varning och en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt, lätt till en början men sedan med full bromsverkan. Gäller Klass III-fordon.

Sidokollisionsvarning

Det här systemet identifierar fotgängare i rörelse längs bussens sidor. Det täcker ett område på 30 meter bakom och 7 meter framför bussen och fungerar som ett system för döda vinkeln-information (BSIS), som exempelvis varnar föraren för cyklister och el-skotrar på båda sidor om bussen.

Frontradar
Systemet är huvudsakligen aktivt vid låga hastigheter vid start från stillastående och detekterar oskyddade trafikanter, framför bussen. Om ett objekt identifieras får föraren både en ljudsignal och en visuell varning.

Aktiv farthållare
En framåtriktad radar identifierar fordon inom ett specifikt avstånd framför fordonet. Genom att använda gas- och bromspedalen bibehåller systemet en förinställning och ett hastighetsberoende avstånd till det framförvarande fordonet. Om inget fordon identifieras håller fordonet förinställd hastighet.

Körfältsassistans
Kameror och bildhantering håller koll på körfältsmarkeringar. Om bussen närmar sig en körfältsmarkering, får föraren både en haptisk (kort vibration i sätet) och en visuell varning.

Filbytesstöd
Vid filbyte kan snabbt närmande fordon enkelt orsaka en farlig situation. Ett extra par ögon på döda vinklar, på fordonets båda sidor, hjälper föraren att anpassa sig efter trafiksituationen på ett säkert sätt.

Related News