Volvo Buses

SVERIGE

Implicita zoner: tilldela en zon till alla aktiva fordon

När du skapar och redigerar zoner kan du välja att automatiskt aktivera zonen i fråga för alla fordon i din bussflotta. Detta innebär att alla framtida fordon med en zontjänst automatiskt läggs till i zonen.
Implicit Zones - assign a zone to all active vehicles

Observera att zoner som hade denna inställning i Fleet Management-applikationen inte konverteras automatiskt. Du måste gå in och ändra fordonstilldelningen för varje zon.​

Titta på handledningen ”Zone Management” för att lära dig mer om hur du använder zoner i Volvo Connect

Lär dig mer om funktionerna i Volvo Connect och kolla in användarhandboken för Volvo Connect