Volvo Buses

SVERIGE

Meddelanden för utsläppsfria zoner

Du kommer nu att få ett meddelande när dina hybridfordon avviker från de regler som satts upp i zonen, exempelvis om ett fordon körs på förbränningsmotorn i en utsläppsfri zon.
Notifications for Zero Emission Zones

Meddelandena visas i aviseringsklockan och du kan välja vilka du vill få meddelanden om.

Lär dig mer om funktionerna i Volvo Connect och kolla in användarhandboken för Volvo Connect >>