Volvo Buses

SVERIGE

Stöd för flera fordon i spårningsrapporten

Nu har spårningsrapporten stöd för flera fordon. Välj ”Filter” och ”Fordon” och välj alla fordon som du vill se händelser för.

Rapporten innehåller också nya parametrar:

  • Chassinummer
  • Höjd över havet (m)
  • Batterispänning (V)
  • Motorns kylvätsketemperatur (°C)
  • Invändig temperatur (°C)
  • Utomhustemperatur (°C)
  • Axelvikter för axel 1 till 4 (t)
  • Dörrstatus (öppen/stängd)

Om du vill visa dessa parametrar för alla dina händelser väljer du ”Filter” och därefter rullgardinsmenyn för ”Parametrar”. Kontrollera sedan de parametrar du är intresserad av och välj till sist ”Tillämpa filter”.

En annan ny funktion är stöd för hybridfordon och rapporten visar nu även de ändrade värdena för andra händelser, t.ex. Laddningsstatus från 87 % till 86 %.

Kända begränsningar är prestandarelaterade och kommer att förbättras kontinuerligt.

Det rekommenderade antalet valda fordon är högst 200.