Volvo Buses

SVERIGE

Beskrivningar av användarrollerna i verktyget för användaradministration

Du kan nu se detaljerade beskrivningar av behörigheter per användarroll i verktyget för användaradministration. Som användaradministratör får du vägledning direkt i Volvo Connect för att välja rätt roller för användarna i din bussflotta.
User Role descriptions in User Administration Tool

Lär dig mer om funktionerna i Volvo Connect och kolla in användarhandboken för Volvo Connect>>