Volvo Buses

SVERIGE

Hybriddata i rapporter

Nya parametrar för hybridfordon finns i rapporttjänsten. Med hjälp av dessa parametrar kan du spåra sträcka och tid som körts på eldrift, inklusive kör- och tomgångstid, för dina hybridfordon.
Hybrid Data in Reports

Se handledningen om rapporter för att lära dig mer om hur du använder rapporter i Volvo Connect

Lär dig mer om funktionerna i Volvo Connect och kolla in användarhandboken för Volvo Connect