Volvo Buses

SVERIGE

Laddningsövervakningszon

Laddningsövervakningszoner är zoner som övervakar batterinivån i dina hybrid- eller elfordon och skickar en händelse om batterinivån är högre än eller lägre än en viss nivå när du kör in i eller lämnar zonen.

Dessa zoner är användbara i depåer och laddstationer för att få aviseringar om fordonen inte uppfyller sina laddningsmål.