Volvo Buses

SVERIGE

Körprofil

Förarprofilen är en tjänst baserad på data som samlats in med hög frekvens som gör att du kan detaljgranska dina fordons prestanda, sekund för sekund, under en tidsram på 24-timmar. Det gör att du kan upptäcka vissa trender och analysera samband mellan händelser. Till exempel kan du märka mer hårda accelerations-händelser när bussen tar sig upp mot hög höjd, och du kan koppla felkoder till körbeteenden som hög hastighet.
karta

Körprofiltjänsten finns tillgänglig i kartverktyget under positionshistorik. Den visar hastighet (km/h), motorvarvtal (rpm), höjd (m), bränslenivå (%) och totalvikt (t) för ditt fordon i separata grafer tillsammans med den körda rutten på kartan. Grafen visar också när felkoder och förarrelaterade händelser uppträdde, samt perioder med öppna dörrar.

Körprofilgrafen är interaktiv, och du kan zooma in och ut i tid samt utöka sektionerna för att se fler parametrar. 

Om du vill jämföra de olika parametrarna och se hur de förhåller sig till varandra öppnar du helt enkelt graferna med överliggande visning.

Kontakta din marknadsrepresentant för att starta en körprofil-prenumeration för dina fordon.