Volvo Buses

SVERIGE

Serviceavtalsfunktion i Volvo Connect

En ny funktion/flik med namnet "Serviceavtal" finns nu i Volvo Connect. Denna funktion/flik är tillgänglig i avsnittet Assets för enskilda fordon. Det kommer bara att vara synligt på marknader som använder Serviceavtal för lastvagnar (TSA).

På fliken "Serviceavtal" kan kunder/användare hitta information om sitt serviceavtal. Detta inkluderar bland annat information som startdatum, utgångsdatum, avtalets varaktighet, körsträcka och användningsvillkor.

För fordon/kunder som inte har ett serviceavtal visas ett meddelande (se bilden). Detta meddelande indikerar att serviceavtal saknas, och tillhandahåller en länk till ytterligare information om Volvo Serviceavtal.