Volvo Buses

SVERIGE

Versionsinformation för programvara i Resurser

I överensstämmelse med FN-föreskrift nr 156 är det ett krav att visa versionsinformation för programvaran för alla kunder inom EU. Versionsinformationen blir synlig när en ECU har uppdaterats från och med den 1 november 2023. Om det finns tillgänglig versionsinformation tidigare än vecka 47 2023 kan det hända att den också visas.

Den här funktionen släpps globalt i Volvo Connect. Inga tjänster krävs för att visa versionsinformation, men det krävs dock åtkomst till Volvo Connect.

Versionsinformation för programvara i Volvo Connect 

Versionsinformation visas i verktyget Resurser i Volvo Connect. För att visa versionsinformation för programvara går du till verktyget Resurser, väljer ett fordon och klickar på Fordonsinformation.

Obs! Om en ECU uppdateras flera gånger visas identisk versionsinformation. 

Bild 1: Fliken Fordonsinformation i verktyget Resurser.

Versionsinformation för infotainmentenhet 

Versionsinformation för infotainmentenhet visar alltid den senast tillgängliga versionen, även om fordonet fortfarande har en äldre version. Versionsinformation för infotainmentenhet är inte unikt för varje fordon.

 

Obs! För närvarande, på grund av begränsningar, visas versionsinformation för infotainmentenhet även i Volvo Connect för fordon som saknar en SEM. 

Bild 2: Versionsinformation för infotainmentenhet under Fordonsinformation.

Versionsinformation för ECU 

Versionsinformation för ECU är uppdelad i Aktuell och Väntande i Volvo Connect.

 

Aktuell hänvisar till vad som finns installerat på fordonet. För versionsinformationen används samma innehåll för både verkstäder och kunder och den genereras på det specifika fordonet. För närvarande visas alla programvaruuppdateringar från den 1 november 2023, och som rapporterats genomförda av antingen Tech Tool eller Features Online.

 

Väntande versionsinformation visas när en programvaruuppdatering lagras i fordonet och är klar för programmering. 

Bild 3: Versionsinformation för ECU under Fordonsinformation.