Volvo Buses

SVERIGE

Batterisparzon

Nollutsläppszoner där hybridfordon ska drivas av förbränningsmotorn döps om till batterisparzoner för att bättre återspegla deras syfte.

Om du vill skapa en nollutsläppszon genom att köra ett hybridfordon på elmotor väljer du nollutsläppszon som zontyp precis som tidigare.