Volvo Buses

SVERIGE

Finansiering för en ny verklighet

Flexibel finansiering

Ingen kan säga annat än att 2020 var oerhört tufft för verksamheten och ekonomin. Vi på Volvo Bussar har omprövat och omarbetat våra affärsmodeller för att hjälpa kunderna hålla verksamheten rullande både under och efter pandemin. Vi erbjuder nya sätt att hyra, leasa eller köpa ett fordon för att möta den nya verkligheten tillsammans. Vi fokuserar på flexibilitet, sund finansiering – och din sinnesro.

Flexibel hyra

Ett tillfälligt behov av extra transportkapacitet kan utgöra både en affärsmöjlighet och ett möjligt problem. Vi på Volvo Bussar kan hjälpa dig hantera situationen via vårt erbjudande om korttidshyra. Hyr en nyare begagnad buss i minst tre månader till en förmånlig kostnad, med möjlighet att förlänga hyresperioden upp till ett år. Du får dessutom möjlighet att konvertera hyran till ett köp vid periodens slut.

Hyr i tre månader eller ett år.
Konvertera till ett köp.

 • Kortaste hyresperiod: 3 månader
 • Kan förlängas med minst 3 månader upp till högst ett år
 • Hyreskostnaden återbetalas vid konvertering till köp
 • Finansieringen är villkorad till slutligt kreditbeslut efter kreditprövning av Volvo Finnancial Services

Säsongsanpassad leasing

De flesta reseföretag har regelbundet återkommande hög- och lågsäsonger. Vi erbjuder därför ett nytt leasingalternativ där din månadsavgift anpassas till och varierar efter dina olika säsonger och intäkter. Det ger dig möjlighet att jämna ut utgifterna och förbättra ditt kassaflöde på ett smart sätt.

Betala mindre under lågsäsong

 • Unik flexibilitet – dina betalningar och avgifter varierar efter säsong
 • Förbättrar dina kassatillgångar
 • En enda faktura

Betala per kilometer

Det kan bli svårt att förutsäga förändringstakten när hjulen börjar rulla och verksamheten tar fart igen. Vårt hyresavtal där du betalar per kilometer gör det möjligt att få en mjukstart och sedan kunna lägga till extra körsträcka vid behov. Våra flexibla villkor gör dessutom allt enklare för dig.

Betala efter körsträcka. Bokstavligen.

 • Leasingavgiften justeras efter din körsträcka
 • Minskar risken i verksamheten
 • En del av hyresbeloppet återbetalas vid konvertering till köp

3 månader utan kostnad

Behöver du en turistbuss, men har ont om kontanter? Du kan faktiskt få en ny eller begagnad turistbuss inom några dagar och börja betala din leasingavgift först efter tre månader. Vi bjuder dessutom på räntekostnaden under denna period.

Ingen kontantbetalning och omedelbar leverans

 • Förbättrar ditt kassaflöde vid starten
 • Få tre betalningsfria månader
 • Volvo bjuder på de första tre månadsräntorna

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare