Volvo Buses

SVERIGE

Fordonsstatus

Kontroll av fordonsstatus på distans

Regelbundna uppföljningar av dina fordons skick kan spara stora belopp. Vår tjänst Fordonsstatus gör det möjligt att identifiera potentiella problem innan de utvecklas till verkliga problem som kan ge upphov till stillestånd och oförutsedda reparationskostnader.

Din fjärrinstrumentpanel

En varning eller en tänd varningslampa på instrumentpanelen betyder inte nödvändigtvis att föraren måste stanna omedelbart och invänta hjälp. Tjänsten Fordonsstatus ger den underhållsansvariga vid ditt företag en hälsokontroll av fordonet. Signalerna på instrumentpanelen gör det möjligt att fatta väl underbyggda beslut och ge föraren råd om att fortsätta, återvända till depån eller stanna och vänta på hjälp. Den hjälper till att minska antalet onödiga driftstopp och minskar riskerna att orsaka allvarliga fel på ett fordon som körs vidare.

Stöder dina förare

En varning eller en tänd varningslampa på instrumentpanelen betyder inte nödvändigtvis att föraren måste stanna omedelbart och invänta hjälp. Tjänsten Fordonsstatus ger den underhållsansvariga vid ditt företag tillgång till alla signaler på instrumentpanelen, för att kunna fatta ett beslut och ge föraren råd om att fortsätta, återvända till depån eller stanna och vänta på hjälp. Den hjälper till att minska antalet onödiga driftstopp och minskar riskerna att orsaka allvarliga fel på ett fordon som körs vidare.

Ladda ned

Nedan finns länkar till dokument med ytterligare information om förmåner och funktioner samt fakta och siffror.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare