Volvo Buses

SVERIGE

Omsorg om miljön

Städer runtom i världen står inför samma utmaning: att växa på ett hållbart sätt. Här spelar kollektivtrafiken en avgörande roll. Därför strävar vi efter att bidra till att utforma framtidens städer utan trafikstockningar, föroreningar och buller. Och vår framtidsvision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. 

Volvo tar ansvar för miljön

Omsorg om miljön är ett av Volvos kärnvärden. Men för oss handlar det om så mycket mer än bara ren luft. Det handlar om ansvarsfullt resursutnyttjande och om strategier för en miljömedveten och kostnadseffektiv infrastrukturplanering. I slutändan handlar det om att tillhandahålla rena, tysta och effektiva transportlösningar som öppnar upp för nya möjligheter i modern stadsutveckling.

Ledande inom elbussar

Volvo har en unik produktportfölj av elbussar. Vi stöder övergången till e-mobilitet och står bakom våra kunder i övergångsfasen, där vi även erbjuder de bästa lösningarna för diesel- och hybridteknik. 

Renare bussflottor

Som ett led i vårt kontinuerliga miljöarbete har Volvo Bussar anslutit sig till Global Industry Partnership on Soot-Free Clean Bus Fleets. Vi tror att detta initiativ kan påskynda en förnyelse av bussflottan och därmed även förbättra luftkvaliteten i många städer runtom i världen. 

Tänk dig en stad utan trafikbuller

Miljöanpassad teknik

Volvo är världsledande inom elektromobilitet och har sålt fler än 4 200 hybridbussar och elhybridbussar världen över. Genom att använda el i stället för fossila bränslen uppnår vi omedelbara och långsiktiga positiva effekter både för miljön och vad gäller människors livskvalitet.

Laddning och batterier

Volvos elektrifierade bussar kan laddas på flera olika sätt: längs vägen eller i depån. Med OppCharge säkrar vi en smart och miljöfördelaktig användning av laddningsinfrastruktur och batterier och maximerar driftflexibiliteten.

Hybridteknik

Hybridbussar kan spara upp till 40 % bränsle och utsläpp. Fördelarna märker du redan från dag ett. Hybridbussarna behöver ingen särskild infrastruktur och kan omgående ersätta dina äldre bussar.

Ett andra liv för batterier

När en elbuss ska återvinnas tar vi särskilt hand om batteriet. Även om batteriets kapacitet har blivit sämre klarar det ändå fortfarande att lagra energi, till exempel i ett bostadskomplex. 

Nyskapande hållbar produktion

Vår chassifabrik i Borås är första bussfabriken som drivs med enbart förnybar energi. Tack vare fjärrvärme från biobränsle, fordon på fabriksområdet som drivs med HVO och fossilfri vattenkraft har fabrikens övergripande energiförbrukning minskat med 15 %. Och arbetet pågår än. Vårt mål är att nå koldioxidneutralitet och vi kommer allt närmre för var dag.

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information