Volvo Buses

SVERIGE

Stark efterfrågan på Volvos energieffektiva hybridbussar

Storbritannien, Spanien och Belgien toppar det senaste årets försäljningsstatistik för Volvos hybridbussar. Hybridbussarna, som är upp till 39 procent bränsleeffektivare än motsvarande dieselbussar, har sedan 2010 beställts i över 4 000 exemplar av kunder i 23 länder.
Volvo 7900 Hybrid
Volvos hybridbuss går helt avgasfritt på el vid låga hastigheter och när bussen står stilla vid hållplatserna.

Volvos hybridbussar är så kallade fullhybrider, vilket innebär att de går helt avgasfritt på el från start upp till 20 km/h och när bussen står stilla vid hållplatserna. Driften i övrigt sköts av en av en mindre dieselmotor. Bränsleförbrukningen och utsläppen av CO2 är upp till 39 procent lägre än för en jämförbar dieselbuss.

Till skillnad från laddhybrider och helt eldrivna bussar kräver Volvos hybridbussar ingen laddinfrastruktur. Batterierna laddas genom att den energi som uppstår vid motorbromsning tas tillvara. Det gör att hybridbussarna kan användas på praktiskt taget vilken busslinje som helst både i innerstadstrafik och utanför centrum. Även kapacitetsmässigt är flexibiliteten stor. Hybridbussarna finns både i konventionellt 12-metersutförande, som ledbussar och som dubbeldäckare.

– Samtidigt som vår försäljning av laddhybrider och helt eldrivna bussar ökar har vi också en fortsatt stabil efterfrågan på våra hybridbussar. Kombinationen av eldrift vid låga hastigheter och vid hållplatserna, god energieffektivitet och stor flexibilitet gör dem till ett väldigt attraktivt alternativ för både små och större städer, säger Marie Carlsson, ansvarig affärsutveckling eldrivna bussar i Europa på Volvo Bussar.

Volvos enskilt största marknad för hybridbussar är Storbritannien som står för nära hälften av den totala försäljningen. Under de senaste åren har efterfrågan ökat kraftigt i framför allt Belgien och Spanien. Kunder på den spanska marknaden har totalt investerat i över 300 hybridbussar från Volvo, varav fler än 120 under föregående år. I Sverige har Volvo Bussar sammanlagt sålt drygt 200 hybridbussar till bland annat Göteborg, Sundsvall, Nässjö, Värnamo och Kungsbacka.

Under perioden 1 jan 2018 till och med 1 april 2019 uppgick antalet sålda och beställda hybridbussar till 817 stycken.

Volvos program av elektrifierade bussar

Hybridbussar: Volvo 7900 Hybrid, Volvo 7900 Hybrid Ledbuss, Volvo Hybrid Dubbeldäckare. Hybridbussarna drivs med el vid start och när de står stilla vid hållplatserna, i övrigt med diesel. Hybridbussarna är utrustade med batterier, elmotor och en mindre dieselmotor. Batterierna laddas vid motorbromsning och bussen kräver ingen laddinfrastruktur. Upp till 39 procent energieffektivare än motsvarande dieselbuss.

Elhybrider: Volvo 7900 Electric Hybrid, Volvo Electric Hybrid Dubbeldäckare (B5LHC). Elhybridbussarna drivs med el större delen av körsträckan. De är utrustade med batterier, elmotor och en mindre dieselmotor. Batterierna laddas både vid motorbromsning och genom snabbladdning (Opportunity charging) vid linjens ändstationer. Upp till 60 procent energieffektivare än motsvarande dieselbuss.

Elbussar: Volvo 7900 Electric. Elbussarna drivs uteslutande med el. Bussarna har ett kraftfullt batteripaket och elmotor. Batterierna laddas vid motorbromsning och genom snabbladdning (Opportunity charging) vid linjens ändstationer, eller via CCS kabel i depå. Upp till 80 procent energieffektivare än motsvarande dieselbuss.

Ladda ner foto

Related News

Kontakta oss