Volvo Buses

SVERIGE

Carlsteins Trafik – Fullservice med fokus på linjetrafik

Carlsteins Trafik är ett företag med anor. Det grundades 1927 av entreprenören Birat Carlstein och är därmed jämnårigt med Volvo. Företaget har alltid varit starkt lokalt förankrat, även om det under de senaste decennierna utökat sin räckvidd. Och nu sätter företaget 19 nya Volvobussar i trafik i Jönköpings Länstrafik.
Carlsteins Trafik – Fullservice med fokus på linjetrafik

Jämnårigt med Volvo
”Det var min farfar Birat Carlstein som startade företaget med en busslinje mellan Tidaholm och Brandstorp”, berättar Per Carlstein, ägare fram till 2016, men fortfarande aktiv i företaget som VD. ”Företaget startade alltså 1927 men jag kan på rak arm inte säga om det är vi eller Volvo som är äldst.”

Nästa generation, bröderna Sten och Karl-Erik, tog över efter beredskapstiden då permissionsresor för inkallade soldater var en viktig del. Och efter det breddades verksamheten till att omfatta skolskjutsar och ytterligare linjetrafik men företaget utvecklade också större vikt på beställningstrafik, en del av verksamheten som alltid varit central.

”Beställningstrafik och samarbete med resebyråer var stort under många år”, förklarar Per Carlstein, ”och jag vet inte hur många tusen skidåkare vi kört till alperna.” När Per tog över i mitten på 80-talet hade branschen börjat förändras och nu minskade resebyråuppdragen till förmån för egna reseerbjudanden.

Egen verkstad och två nya depåer
”I början av 2000-talet insåg jag att vi behövde renodla verksamheten”, säger Per. ”Vi ville fortfarande vara en lokal aktör med fullservice, och idag har vi balans i de tre benen; skolskjuts, beställnings- och linjetrafik. Och vi är väldigt stolta och glada för det nya kontraktet med Jönköpings Länstrafik, och att vi kan öppna två nya depåer.”

Carlsteins har egna verkstäder för service och underhåll, och dessutom ett samarbete med Finnveden i Jönköping. Man är noga med underhållet och gör täta visuella kontroller mellan ordinarie servicetillfällen. ”Underhåll är inte dyrt”, menar Per, ”det är dåligt underhåll som blir dyrt när det övergår till reparation.” Han menar också att serviceavtal i någon form i princip är ett måste, om inte annat så för att få tillgång till uppdateringar och förbättringar.

Uppkopplad pionjär
”Vi var också tidiga med att koppla upp våra bussar”, berättar Per. ”Det är snart 20 år sedan vi testade det som då hette Dynafleet, och vi såg ju vad det kunde göra för oss. Därför har vi Volvo Bussars Fleet Management som ger stora vinster, både med koll på underhållet och med ecodriving och bränslebesparing.” Carlsteins kör nästan uteslutande på biobränslen, HVO och RME.

Per Carlstein lämnade ägarrollen 2016, men företaget är fortfarande kvar inom släkten. Det var en ryggskada som gjorde att Per ville växla ner en smula. ”Det är viktigt för oss att det är ett familjeföretag, och en tid till kommer jag att hjälpa till där jag kan. Och faktiskt så kör jag skolbuss då och då, och det var ju så jag började i branschen. Jag måste säga att det känns bra”, avslutar Per Carlstein.

Related News