Volvo Buses

SVERIGE

Clean&Care minskar smittorisken ombord

Nu kan du komplettera din Volvobuss med utrustning som minskar risken för smitta, både för passagerare och förare. Läs mer om Clean&Care sortimentet.
Clean and Care

Nu i Coronatider har vi alla blivit mer medvetna om hur lätt smitta kan föras vidare, och det gäller ju inte bara Covid-19 utan även säsongsinfluensa och vanliga förkylningar. Ombord på en buss är utrymmet begränsat, avstånden korta, och den gemensamma luftvolymen är inte så stor.

Men det finns åtgärder som gör det möjligt att driva busstrafik på ett ansvarsfullt sätt. För att öka säkerheten har vi tagit fram Clean&Care, ett antal produkter som minskar riskerna.

Ventilationen i en Volvobuss är av högsta klass med effektiva filter. Nu kan den kompletteras med ECO3, en ozongenerator som ger kontinuerlig desinfektion av luften i kabinen. ECO3 eftermonteras i klimatanläggningen på Volvo 9700 och 9900.

För att desinficera hela interiören kan du använda vår ozongenerator. En liten behändig enhet som används en gång om dagen eller inför en ny resa. Den här metoden kräver att fordonet är tomt under rengöringen och 20 minuter efteråt, vilket gör att den passar bra att använda under lunchrasten eller efter arbetsdagens slut.

I sortimentet ingår också förarskydd, det vill säga plexiglasskivor som monteras vid förarplatsen och minskar risken för smitta. Kan med fördel kompletteras med en beröringsfri, automatisk dispenser för handsprit.

Men lika viktigt som utrustning är rutinerna. Enkla åtgärder som minskar smittorisken är väl använd tid för att skydda förare och passagerare.

  • Rengör både defroster- och luftcirkulationsfiltren varje dag.
  • Använd desinfektionsvätska för att regelbundet under dagen rengöra alla ytor som kan vidröras av förarnas och passagerarnas händer.
  • Sterilisera hela passagerarutrymmet vid arbetsdagens slut, förslagsvis med hjälp av den ozongenerator som ingår i Clean&Care-programmet.

Kontakta din återförsäljare för mer information om Clean&Care.

Related News

Kontakta oss