Volvo Buses

SVERIGE

Fyra nya Volvo 9700 till Göstas Buss

1953 startade Gösta Långström en rörelse för skolskjutstrafik med taxi. Men efterhand blev det mer och mer buss, och idag är Göstas Buss ett modernt reseföretag. Stig Långström berättar om nysatsningen.
Göstas Buss

Göstas Buss har idag åtta Volvobussar i flottan, och nu satsar man på fyra helt nya Volvo 9700. ”Jo, vi kör ju både beställning och linjetrafik, och nu har vi förnyat ett viktigt avtal som ger oss linjekörning i ytterligare 10 år”, berättar Stig Långström. Göstas Buss samarbetar med Umeå Buss om linjetrafiken och med Norrlands ofta långa avstånd är bekväma bussar ett konkurrensmedel.

”Våra nya bussar blir en riktigt bra förstärkning”, säger Stig. ”Vi har valt en 14-meters treaxlig och tre 13-meters. Och en av dem har rullstolslyft och tre handikapplatser. Faktiskt är det viktigare för beställningsresor än vad det är i linjetrafiken.”

Halva företagets omsättning kommer från beställningstrafiken, så när pandemin slog till i våras så bokades i princip allting av. Men under sommaren blev det ändå en tydlig återhämtning. ”Vi har ju avtal både med Umeå Universitet och SLU. Idrottsresorna börjar också komma igång. Och med rekommendationerna om social distansering så blir det ibland två bussar istället för en för samma resa”, förklarar Stig.

Rutinerna har också Coronaanpassats. All påstigning sker via den bakre dörren, och hos föraren har plexiglasskydd monterats.

Göstas Buss har serviceavtal med Wist Last&Buss för service och löpande underhåll. ”Det är perfekt”, säger Stig, ”det har alltid fungerat och det var en viktig anledning till att vi valde Volvo igen. Vi är lite för små för att ha en egen komplett verkstad, men hos Wist känner vi oss alltid prioriterade.”

Med ett nytt avtal i hamn är fokus för Göstas Buss nu på beställningstrafiken. ”Vi tror nog att det kommer. Pensionärsföreningarna har avvaktat men det börjar röra lite på sig, och idrottsresorna kommer, det vet vi. Och när det lossnar känns det riktigt bra att ha nya, fräscha, superbekväma bussar”, avslutar Stig Långström.

Related News

Kontakta oss