Volvo Buses

SVERIGE

Connect Bus satsar på bredd och lokal närvaro i kollektivtrafiken

Connect Bus bildades 2018 genom en sammanslagning av Sandarna Transporter, Söne Buss och Söne Trafik. Sandarna Transporter grundades 1994 och Söne Buss redan 1927 och är alltså jämnårigt med Volvo. Idag finns Connect Bus på ett 30-tal orter i västra och södra Sverige och har nyligen utökat sin trafik rejält, bland annat med Volvos nya dubbeldäckare.
Connect Bus
VD Irene Svänson och Trafikområdeschef Therese Larsson berättar om nytillskotten till Connect Bus.

Det började med en T-Ford och en linje på 15 km mellan Lidköping och Söne. Idag är Connect Bus en av de större operatörerna med 800 fordon och 1500 medarbetare, och man kör i princip all slags busstrafik både på kontrakt och i egen regi.

”Regiontrafiken är den största delen”, säger Irene Svänson, VD på Connect Bus, ”men vi kör även stadstrafik, expressbussar, skolskjuts, flexlinjer och inte minst serviceresor och riksfärdtjänst. Vi har också en kommersiell linje under varumärket Västervik Express.”

Senaste kontraktet gäller regiontrafik i bland annat Sjuhärad och Öckerö och det har lett till många nya bussar. ”Ja, vi har haft två stora leveranser under 2020”, berättar Therese Larsson som är Trafikområdeschef. ”I juni fick vi 29 bussar och i december ytterligare 50.”

De nya bussarna är huvudsakligen Volvo 8900, men även fyra stycken Volvo 9700 DD i expressbussutförande. ”Rejäla bussar”, säger Therese, ”och jag tror vi var först i vårt område med att använda versionen med kameror istället för backspeglar. En del förare var först lite skeptiska, men det visar ju sig att det fungerar jättebra.”

”Vi är väldigt tacksamma för att leveranserna har fungerat perfekt trots pandemin och allt det fört med sig i leverantörsledet”, säger Irene. ”Även om vi klarat oss väldigt bra under 2020 så har vi verkligen sett hur fort det kan svänga. Beställningstrafiken tvärstannade och vår campuslinje mellan Norrköping och Linköping har reducerats. Även resor med riksfärdtjänst har minskat.”

Underhåll och löpande service sköter Connect Bus själva på sina större depåer, men har också ett samarbete med lokala Volvoverkstäder. För nyare bussar har man serviceavtal med Volvo. ”Ja, det är ett bra komplement”, menar Irene, ”serviceavtalen har blivit riktigt bra, och en bra relation mellan bussägare och tillverkare är viktigt om något krånglar.”

Connect Bus framtidsplaner handlar om en övertygelse att kollektivtrafik är en framtidsbransch som de verkligen vill vara med och utveckla. Irene och Therese är överens om att effektivitet inte bara handlar om processer och rutiner. Lika viktigt är nöjda kunder, korta beslutsvägar och synligt ledarskap. Irene instämmer med Therese som bjuder på en härlig one-liner och säger ”Ett litet företag i en stor kostym.” Och det verkar ju som Connect Bus fyller ut den kostymen mer än väl.

Related News

Kontakta oss