Volvo Buses

SVERIGE

Satsning på luftrenare har gett coachföretag nya bokningar

Desinfektionsenheten ECO3 som producerar ozongas är ett av de mest effektiva sätten att skydda förare och passagerare mot bakterier och virus. Hellbergs Buss i Sverige och Meurer Touristik i Tyskland är två företag som under pandemin installerat luftrenarna i sina coacher. – Tack vare ECO3 har vi fått in flera nya bokningar, säger Mikael Hellberg.
Mikael Hellberg, ägare till Hellbergs Buss
Mikael Hellberg grundade Hellbergs Buss redan 1994 och har idag totalt sju bussar. Sedan årsskiftet finns ECO3 installerat på samtliga bussar utom en, som ska bytas ut inom kort. ”Det här har faktiskt inneburit en ljusning för oss. Och oavsett hur det går med vaccin och pandemin så tror jag att det är en sak som är här för att stanna. Det finns ju många andra virus och bakterier och kan vi skydda våra förare och passagerare från att bli sjuka så är ju det jättebra.”

Coachföretagen har det senaste året drabbats hårt av pandemin och på många håll i Europa står turistverksamheten mer eller mindre stilla.

För familjeföretaget Hellbergs Buss i Skövde i Sverige är beställningstrafiken en viktig del av verksamheten och 2019 investerade företaget i tre nya coacher, två Volvo 9900 och en Volvo 9700. Under pandemin har de bussarna istället främst använts för skolskjutsar och tågersättningstrafik.

Säkerheten för förare och passagerare har under det senaste året varit högsta prioritet och för Mikael Hellberg var det ett självklart beslut att installera luftrenare i sina bussar.

– Vi ser så klart också till att passagerare kan hålla avstånd och att det finns handsprit vid dörrarna. Men luftrenaren ECO3 känns som den bästa åtgärden för att skapa en säker miljö för våra passagerare och förare. När den väl installerats sköter den sig själv och aktiveras så snart strömmen i bussen slås på, säger Mikael Hellberg.

Desinfektionsenheten ECO3 är en av de hälso- och säkerhetsprodukter som Volvo Bussar erbjuder för att hjälpa kunderna att öka säkerheten i sina coacher under pandemin. Enheten producerar kontinuerligt ozongas som rengör luften och minskar mängden partiklar och organiska ämnen på alla ytor den kommer i kontakt med. Det ger en omfattande desinficering av bussens inredning och är ett av de mest effektiva sätten att skydda förarna och passagerarna mot bakterier och virus.

Så snart luftrenaren fanns på plats i bussarna, såg Mikael Hellberg till att sprida informationen i företagets sociala kanaler och till befintliga och nya kunder. Och gensvaret kom snabbt.

Vi har redan fått in bokningar för de kommande månaderna som vi inte hade fått annars.

– Vi har redan fått in bokningar för de kommande månaderna som vi inte hade fått annars. Våra kunder är väldigt medvetna om de här frågorna och jag tror att det här kommer bli en avgörande faktor framöver. Som det ser ut nu gör satsningen på luftrenare att vi kan komma igång lite tidigare än vi vågat räkna med, säger han.

Sascha Meurer, som driver Meurer Touristik i Tyskland, har installerat luftrenaren ECO3 i företagets nya Volvo 9900.

Sascha Meurer driver Meurer Touristik, ett coachföretag baserat i närheten av Köln i Tyskland. Precis som Hellbergs Buss, kör Meurer Touristik ersättningsbussar för tågtrafik. Företaget har även fasta uppdrag där de kör funktionshindrade och äldre till jobb och dagverksamheter.

Före pandemin stod turistresor för 50 procent av företagets verksamhet och förra året förstärktes företagets bussflotta med en Volvo 9900.

– Vi hann bara göra några få turistresor under sommaren och i början av hösten. Sedan i november ligger den verksamheten helt nere här i Tyskland. Hotell och restauranger är stängda och vi har just nu inga bokade turer. Min förhoppning är att det ska komma igång igen senast i september, säger Sascha Meurer.

För att då kunna erbjuda sina kunder så säkra resor som möjligt, har även han valt att installera luftrenaren ECO3 i sin nya Volvo.

– Vi måste göra allt vi kan för att skydda våra passagerare och förhindra att viruset sprider sig. Förutom ECO3, erbjuder vi handsprit vid dörrarna och vi ser till att det går att hålla avstånd. Med renare bussar, kommer våra passagerare att känna sig säkrare. Och jag hoppas också att det kommer nya lagkrav som gör att vi som har installerat luftrenare i våra coacher kan få börja köra tidigare.

I väntan på att turistresorna ska komma igång, ringer Sascha Meurer runt till sina tidigare kunder för att tala om vad företaget kan erbjuda och vilka säkerhetsåtgärder som gjorts.

Det känns väldigt bra att kunna säga att vi har installerat luftrenare och att vi kan garantera en ren buss och säker resa.

– Det känns väldigt bra att kunna säga att vi har installerat luftrenare och att vi kan garantera en ren buss och säker resa. Förhoppningsvis gör det att de väljer oss när det är möjligt att resa igen, säger han.

SÅ FUNKAR ECO3

 • Desinfektionsenheten ECO3 är en av de säkerhets- och hälsoprodukter som Volvo Bussar erbjuder sina coachkunder inom ramen för Clean & Care-programmet.
 • En ozongenerator i klimatsystemet producerar hela tiden aktivt syre. Luften strömmar genom filtret och ett hundratal luftkanaler innan det når interiören i bussen.
 • Det aktiva syret desinficerar bussen genom att bekämpa virus och bakterier på bussens alla invändiga ytor. Det desinficerar allt från bussens säten, handtag och glaspaneler till svåråtkomliga ytor som endast kan nås med hjälp av luftströmmar.
 • ECO3 kan installeras i både nyare och äldre modeller.
 • Desinfektionsenheten ECO3 har testats och validerats av de oberoende testinstituten SGS och INTA. Den har visat en hög effektivitet mot bakterier och virus.

HELLBERGS BUSS

 • Familjeföretag grundat 1994.
 • Baserat i Skövde, Sverige.
 • Förutom beställningstrafik, kör företaget skolskjutsar och tågersättningstrafik.
 • Har nio anställda.
 • Företaget har två Volvo 9900, en Volvo 9700, en Volvo 9500 och tre mindre bussar av andra märken.

MEURER TOURISTIK

 • Familjeföretag grundat 2008
 • Baserat i Lohmar i närheten av Köln, Tyskland.  
 • Kör och arrangerar turistresor och annan beställningstrafik, kör även tågersättningstrafik, samt resor av äldre och funktionshindrade.
 • Har tolv anställda.
 • I fordonsflottan finns en Volvo 9900, en Volvo 8700, två mindre långfärdsbussar från IVECO, samt flera mindre fordon från Volkswagen och Mercedes.

Related News