Volvo Buses

SVERIGE

Bussförares feedback hjälper till att utveckla autonoma lösningar

Slutanvändarna spelar en viktig roll när Volvo Bussars utvecklar autonoma lösningar. I en vetenskaplig studie initierad av Volvo Bussar har Chalmers undersökt hur bussförare upplever ett autonomt förarstöd som tar över inkörningen till hållplats. – Med det här systemet kan jag fokusera mer på säkerheten. Det blir en förbättring både för mig och passagerarna, säger Albert Melo, en av förarna i studien.
Bussförare i en självkörande buss
Albert Melo är en av de tio bussförare som deltog i studien. ”Det här ger verkligen mersmak, jag är övertygad om att vi kommer få se den här typen av autonoma system i bussar i framtiden,” säger han.

Under ett arbetspass gör en bussförare 100-tals inkörningar till busshållplatser. Det är ett repetitivt moment som kräver mycket koordinering och hög koncentration, samtidigt som det innebär en ökad risk för passagerare och andra trafikanter.

Som en del i forskningen kring självkörande teknik testar Volvo Bussar nu ett koncept med autonomt förarstöd för situationer som kräver hög precision och komfortnivå. Med systemet regleras bussens styrning och hastighet automatiskt och bussen kör helt autonomt in och ut från hållplatsen.

Självkörande teknik finns redan idag, men det är många aspekter som har betydelse när automation tar över kontrollen av fordonet.

– Med självkörande teknik skapas nya möjligheter att utveckla innovativa lösningar som ökar säkerheten och förbättrar förares arbetsmiljö. Med det här systemet kan föraren istället lägga fokus på det som händer runtomkring bussen och ingripa om något skulle hända. I och med att bussen kör i en låg och jämn hastighet blir inkörningen också mer förutsägbar och bekväm för passagerarna, säger Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

Joakim Jonsson är Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

För att ta reda på hur bussförare upplever systemet har Volvo Bussar i samarbete med Chalmers genomfört en vetenskaplig användarstudie. I studien deltog tio förare från operatören Keolis. Varje förare gjorde 25 autonoma inkörningar till hållplats, samtidigt som de filmades. Förarna fick besvara olika enkäter och intervjuades både före och efter körning.

– Självkörande teknik finns redan idag, men det är många aspekter som har betydelse när automation tar över kontrollen av fordonet. För oss på Volvo Bussar är det väldigt viktigt att tidigt involvera de som ska använda tekniken. Förutom att ta reda på hur förarna upplever hur att det är att köra med systemet, har vi i studien även tittat på acceptans och hur lösningen passar in i deras dagliga verksamhet, säger Joakim Jonsson.

Förarna visade tydliga tendenser på att de litade på systemet, särskilt över tid. Vi kunde se att de mindre och mindre höll händerna på ratten.

Resultatet visar att förarna i studien överlag var positiva och visade en stor acceptans för systemet. De upplevde även att det var säkert och bekvämt att använda, vilket också syntes i videomaterialet.

– Förarna visade tydliga tendenser på att de litade på systemet, särskilt över tid. Vi kunde se att de mindre och mindre höll händerna på ratten, säger Mikael Johansson, en av de två forskare på Chalmers som arbetat med studien.

Studien visar också att förarna såg väldigt många potentiella fördelar med systemet.

–  En var att inkörningen till hållplatsen blir mer effektiv och precis. När förarna inte behöver fokusera på att hamna på rätt avstånd från trottoaren, kan de lägga uppmärksamheten på saker som ökar säkerheten. Just säkerheten och komforten för passagerare var det många förare som tog upp. Man har en enorm yrkesstolthet och känner ett stort ansvar för passagerarna, både för de som är i och de som är utanför bussen, säger Mikael Johansson.

Många förare såg också att systemet kan bidra till bättre ergonomi med mindre anspänning i nacke och axlar. Samtidigt var det flera deltagare som påpekade vikten av att systemet måste vara effektivt och anpassas till tidtabellen.

– Det fanns en oro för att inkörningen blir för långsam och att man skulle vara tvungen att kompensera på andra delar av sträckan. Just den aspekten hade vi inte tänkt så mycket på innan. Det visar verkligen på hur viktigt det är ha med slutanvändaren och ta hänsyn till deras behov när man utvecklar den här typen av lösningar, säger Mikael Johansson.

När föraren aktiverar systemet, börjar bussen köra autonomt.

Albert Melo är en av de tio förare som deltog i studien. Han har jobbat som bussförare i tre år och kan se flera fördelar med att bussen gör inkörningen till hållplatsen autonomt.

– En av de största utmaningarna i jobbet som bussförare i stadstrafik är att kombinera tidtabellen med säkerhet och komfort för passagerna. Ett sådant här system skulle kunna vara en stor hjälp, särskilt i högtrafik, säger han.

Förarstudien är ytterligare ett steg på Volvo Bussars autonoma resa.

– Automation är ett otroligt komplext och spännande område. De här studierna ger oss ny och viktig kunskap som vi tar med oss in i utvecklingen av framtidens lösningar som kan bidra till att göra kollektivtrafiken säkrare, effektivare och hållbarare, säger Joakim Jonsson.

Om studien
Studien Bus drivers acceptance of a Narrow Navigation System har initierats av Volvo Bussar och gjorts av forskare på Chalmers avdelning Design & Human Factors. Forskningsprojektet ingår i Drive Swedens projekt KRABAT som delfinansierats av Vinnova.

Related News