Volvo Buses

SVERIGE

1 100 Volvobussar togs i trafik i Santiago

Lördagen den 22 oktober togs 1 100 nya Volvobussar i trafik i Chiles huvudstad, Santiago. Det var starten av Transantiago, det största lokaltrafiksystemet i hela Latinamerika.
Det är första gången som ett så stort antal bussar går i trafik på samma plats, på samma dag i ett av de största projekten någonsin att förbättra kollektivtrafiken i en stad. Transantiago är ett så kallat Bus Rapid Transit-system som skall bidra till att invånarna i Santiago snabbare och smidigare skall kunna ta sig dit de vill.

I dag rullar ca 8 000 bussar i Santiago utan någon större samordning. Tanken med Transantiago är att Santiago skall genomkorsas av fem busskorridorer där bussar med hög passagerarkapacitet skall rulla. Samordningen med matarlinjer utifrån staden kommer att bli hög. Myndigheterna räknar med att det i fortsättningen räcker med 5 700 bussar.

På lördagen startade trafiken i tre av de fem busskorridorerna. Volvo levererar samtliga 1 779 bussar till dessa. Det är 1 159 ledbussar Volvo B9SALF, 18 meter långa, med en kapacitet på 190 passagerare. Dessutom är det 620 Volvo B7RLE, 12-metersbussar med en kapacitet på 60 passagerare.

Bättre för miljön
Det finns många fördelar med Transantiago. Den viktigaste är att servicen till invånarna i Santiago blir bättre. Men trafiksituationen generellt i staden kommer att förbättras liksom miljön. Färre bussar ger mindre utsläpp och dessutom är samtliga Volvobussar utrustade med motorer som har samma hårda emissionskrav som i Europa idag, Euro 3.

Volvo Bussar fick ordern så sent som i januari i år. Ändå har företaget lyckats leverera fler bussar än beräknat till trafikstarten, 1 100 stycken, detta trots många problem på vägen. Bussarna kördes från karossörerna i Brasilien över Anderna till Santiago. Just i år drabbades Anderna av de värsta snöstormarna på flera decennier vilket satte stopp för transporterna i 40 dagar.

Transantiago invigdes av Chiles president, Ricardo Lagos, inför mer än 1 000 av de busschaufförer som skall arbeta i Transantiago. I sitt tal pekade han både på miljöaspekterna och att bussåkandet i Santiago nu blir säkrare, tack vare de nya bussarna från Volvo.

2005-10-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00.

Ladda ner bilder:

http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=3124
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=3125


Download

wkr0010.pdf Format PDF Size 401 KB