Volvo Buses

SVERIGE

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en ökad orderingång under första kvartalet 2008 jämfört med samma period förra året. Leveranserna var oförändrade men resultatet var negativt.

Bussmarknaden i Europa är förhållandevis stabil med en något ökande andel inom stadsbussegmentet i Frankrike och Storbritannien. På den nordamerikanska marknaden fortsätter utvecklingen från 2007 med en nedgång på turistbussmarknaden medan stadsbussmarknaden fortsätter att växa. Trots en viss uppgång under inledningen av året är den mexikanska turistbussmarknaden fortfarande svag. Aktiviteten på marknaden för Bus Rapid Transit-system är hög och leveranserna beräknas öka under 2008. 

I Sydamerika är marknaden för intercitybussar och stadsbussar fortsatt stark. I Venezuela hindras marknaden genom nya importrestriktioner på kompletta bussar. Venezuela står för cirka 20 % av volymen i Sydamerika. I Asien fortsätter marknaden att öka men i något lägre takt än tidigare. De största ökningarna noteras i Kina och Indien. Allt fler kinesiska tillverkare ökar sin export till marknader utanför Asien.

Under det första kvartalet var orderingången 2 608 bussar, en ökning med 8 % jämfört med 2 403 föregående år. Orderingången ökade på de flesta marknader förutom Sydamerika och Kina. Under kvartalet levererades 2 214 (2 228) bussar. Leveranserna var i nivå med föregående år, med en ökning i Mellanöstern och Afrika. I orderboken fanns vid första kvartalets slut 5 114 order (5 812), vilket var en minskning med 12 % .

Det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 2 % till 3 672 Mkr, jämfört med 3 741 Mkr föregående år. Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 2 %.

Under det första kvartalet uppgick Bussars rörelseresultat till -122 Mkr (90) och rörelsemarginalen var -3,3 % (2,4). Det första kvartalet belastas med avsättningar för den planerade nedläggningen av fabriken i Tammerfors i Finland på 120 Mkr. Förändrade valutakurser har också haft en kraftigt negativ påverkan på resultatet.

Under det första kvartalet har Volvo Bussar fortsatt arbetet med det globala lönsamhetsprogrammet med fokus på att minska produktkostnaderna samt optimera industrisystemet. Volvo Bus Finland genomgår en omstrukturering där fabriken i Tammerfors planeras stängas i slutet av augusti.

Volvo Bussar har fått en order från BMTC på 240 citybussar till Bangalore i Indien. Bussarna kommer att byggas i Volvos fabrik i Bangalore, som invigdes i januari, och är designade efter den europeiska modellen Volvo 8700. Under kvartalet fick Volvo Bussar sin största enskilda order hittills i Europa. Tillsammans med karossören Wrightbus ska Volvo Bussar de kommande åren leverera bussar värda 1,5 miljarder kronor i Storbritannien. Volvos andel av ordervärdet är cirka 35-40 %.

 

Nettoomsättning per marknad

Första kvartalet

Mkr

2008

2007

Förändring

Europa

1 721

1 726

0 %

Nordamerika

1 104

1 088

1 %

Sydamerika

209

221

-5 %

Asien

478

521

-8 %

Övriga marknader

160

185

-14 %

Totalt

3 672

3 741

-2 %