Volvo Buses

SVERIGE

Volvo får order på tolv hybridbussar till Norge

Operatören Nettbuss har beställt tolv hybridbussar av Volvo Bussar för trafik i Norge och blir därmed först i Norden att ta hybridtekniken i kommersiellt bruk. Bussarna sänker bränsleförbrukningen med upp till 30 procent.
hybrid_bus_trondheim_142x88.jpg

Tio av hybridbussarna kommer att gå i trafik i Trondheim medan de två andra skall gå i trafik i Arendal i södra Norge. Nettbuss har studerat Volvo Bussars fältprov med hybridbussar i Göteborg och London och har själva provkört en av hybridbussarna i olika städer i Norge.

”Vi har hela tiden velat använda hybridbussar så fort som den tekniken blev kommersiellt gångbar”, säger Arne Veggeland, koncernchef i Nettbuss AS. ”Nu är vi där och jag är glad att vi kan ta ännu ett steg mot en grönare miljö.”

”Jag är glad att vi nu kommer igång rejält med vår hybridbussförsäljning”, säger Svenn-Åge Løkken, chef för Volvo Bussar i Norge. ”Det känns också bra att få göra den första hybridbussaffären med Nettbuss som har ett mycket starkt miljöengagemang och som är en av våra viktigaste kunder.”

Volvos hybridbuss har en liten dieselmotor och en elmotor. Elmotorn drivs av ett batteri som laddas med återvunnen bromsenergi. Det är en parallellhybrid vilket innebär att bussen kan drivas av antingen elmotorn eller dieselmotorn var för sig eller med bägge motorerna tillsammans.

Hybridtekniken passar bra för fordon med många starter och stopp och är därför idealisk för stadsbussar i tät stadsbusstrafik. Fördelen med parallelltekniken är att bussarna har kraftigt lägre bränsleförbrukning även i trafik med glesare uppehåll mellan hållplatserna.

En annan stor fördel med Volvos hybridteknik är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser. Bussen startar med hjälp av elmotorn och först när bussen nått upp i 15-20 km/tim, startar dieselmotorn automatiskt. Den lösningen innebär en stor fördel för miljön i städerna. Passagerare, fotgängare och medtrafikanter slipper då både buller och avgasemissioner.

Volvo kommer under våren att leverera hybridbussar till kunder i bland annat Schweiz, Österrike, Tyskland och Danmark. Serieproduktionen startar i april 2010 och leveranserna av de tolv hybridbussarna till Nettbuss i Norge sker i juli.

2010-01-08

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

 

Download

100108_VolvoBuses_hybrid_e.pdf Format PDF Size 23 KB
100108_VolvoBuses_hybrid_s.pdf Format PDF Size 24 KB