Volvo Buses

SVERIGE

Ny stor hybridbussorder för Volvo i Norge

Volvo Bussar har fått en ny stor hybridbussorder i Norge. Det är Nobina som köpt 91 Volvobussar, varav 32 hybridbussar, för trafik i Tromsö i Nordnorge.
142x88_Tromsö.jpg

Nobina har vunnit uppdraget att bedriva busstrafiken i Tromsö stad med trafikstart 1 februari 2012. Operatören har valt Volvo Bussar som leverantör av de 91 nya bussar som krävs för uppdraget.

”För Nobina är ett mycket viktigt krav att bussarna erbjuder lägsta möjliga livscykelkostnad”, säger Svenn-Åge Lökken, chef för Volvo Bussar Norge. ”Det är något vi på Volvo jobbar hårt med och jag är glad att vi uppfyllde Nobinas krav.”

Han är extra glad åt att Volvo nu fått sin hittills största order på hybridbussar i Europa och att Nobina sett att hybridbussarna mycket väl klarar kraven på låga livscykelkostnader.

”I en tid då vår miljö kräver att vi göra allt för att sänka den totala energiförbrukningen är hybridbussar en av lösningarna, säger Svenn-Åge Lökken. ”Genom att återvinna bromsenergin kan vi sänka bränsleförbrukningen med upp till 35 procent vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och låg livscykelkostnad.”

Volvo Bussar har hittills fått order på över 300 hybridbussar och de första har rullat i mer än 1,5 år. Det är flera städer i Norge som redan har Volvos hybridbussar i trafik.

”Det rullar bland annat 10 av Volvos hybridbussar i Trondheim sedan ett år tillbaka”, säger Svenn-Åge Lökken. ”Det har visat sig att de har samma driftssäkerhet som dieselbussar och att bränsleförbrukningen är så låg som vi utlovat och detta har säkert bidragit till Nobinas beslut att satsa på hybridbussar i Tromsö.

Ordern till Nobina gäller 32 Volvo 7700 Hybrid, 38 Volvo 8700 med normalgolv och 7-litersmotor och 21 av den nya Volvo 8900 i lågentréversion, 6x2, med 9-litersmotor. I kontraktet ingår också att Volvo sköter service och reparation på bussarna via sin återförsäljare i Tromsö, Nordic Last og Buss.

”En bidragande orsak till att vi fick ordern är säkert att vi sedan tidigare har ett gott samarbete med Nobina på olika håll i Norge”, säger Svenn-Åge Lökken. ”De vet att våra produkter är tillförlitliga och de vet att vi sköter eftermarknaden på ett bra sätt.”

Bussarna skall byggas i Volvos fabriker i Säffle, Sverige och i Wroclaw, Polen och levereras i slutet av året.