Volvo Buses

SVERIGE

Elektromobilitet framtiden för Volvo Bussar

Intresset växer för energieffektiva fordon som kan drivas helt eller delvis på el. Det är ett område där Volvo Bussar på bara några år tagit en världsledande position.
VolvoPlug-inHybridchargingstation142x88.jpg

Lägre energiförbrukning, minskad klimatpåverkan, renare avgaser och tystare drift är egenskaper som är högintressanta för både bussoperatörer och samhälle. Därför ökar nu efterfrågan snabbt på transportlösningar med fordon som drivs helt eller delvis med el. För Volvo Bussar är elektromobilitet vägen mot framtiden.

Med över 1 000 sålda exemplar av Volvo 7900 Hybrid till 21 länder har Volvo Bussar på kort tid tagit en tätposition på världsmarknaden för hybridbussar och är idag störst i Europa. Volvos hybridbussar rullar också i Sydamerika och nyligen såldes den första Volvohybriden i Australien. Tidigare i vår tog Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus hem en order på 475 hybridbussar till Quebec i Kanada. I Kina är Sunwin Bus, där Volvo är delägare, ledande på eldrivna stora bussar med en marknadsandel på cirka 40 procent. Under 2012 levererade man över 400 fullelsbussar.

– Under de senaste åren har Volvo Bussars försäljning av hybridbussar tredubblats för varje år och vi bedömer att marknaden för elektromobilitet kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt. Volvokoncernen genomför därför stora satsningar inom detta område som gör det möjligt för storstäderna att förverkliga sina visioner om miljövänligare och attraktivare transporter, säger Håkan Karlsson, VD Volvo Bussar.

Sedan Volvo Bussar sålde sin första hybridbuss för fyra år sedan har tekniken visat att den håller vad den lovar. Driftsäkerheten är lika hög som för konventionella dieseldrivna fordon. Tekniken har kontinuerligt vidareutvecklats för att sänka både bränsleförbrukning och emissioner ytterligare. Dagens Volvo 7900 Hybrid har 39 procent lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp jämfört med motsvarade dieselbuss. I och med införandet av en ny motor för Euro 6 kan bränsleförbrukningen reduceras med upp till 45 procent. Emissionerna av kväveoxider och partiklar minskar också med 87 respektive 50 procent jämfört med Euro 5.

Från 2014 kommer samtliga Volvo envåningsbussar med låggolv för Europa att vara hybrider. Ett viktigt steg i den utvecklingen är introduktionen av Volvo 7900 Ledbuss Hybrid, med kapacitet för 154 passagerare. Det är en buss som svarar mot kundernas efterfrågan på hög kapacitet i kombination med låg bränsleförbrukning, låga emissioner och låg ljudnivå.

Parallellt med den fortsatta utvecklingen av dagens hybridbuss, har Volvo Bussar tagit fram en plug-in-hybrid som kan laddas via elnätet vid ändhållplatserna. Det ger möjlighet att köra en större del av sträckan med ren och tyst eldrift, vilket kan sänka energiförbrukningen med upp till 60 procent och utsläppen av koldioxid med minst 80 procent. Plug-in-hybriden ska nu utvärderas i trafik i Göteborg under en tvåårsperiod. Serieproduktion är planerad till 2015.

På sikt kommer Volvo Bussar att erbjuda helt eldrivna alternativ även för europeiska kunder som vill kunna köra utan emissioner och buller, till exempel i känsliga stadsmiljöer.

Genom en helhjärtad satsning på elektromobilitet möter Volvo Bussar både samhällets växande behov av hållbara transporter och kundernas krav på kostnadseffektiva lösningar. Erfarenheterna hittills har visat att tekniken inte bara leder till minskad miljöpåverkan utan också betalar sig genom lägre bränslekostnader. Det är en kombination som på ett utmärkt sätt illustrerar vad Volvo Bussar menar med grön effektivitet.