Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar och ABB i samarbete inom elektromobilitet

Volvo Bussar och ABB har tecknat avtal angående automatiska laddsystem för laddning av elhybridbussar och helt elektriska bussar. Samarbetet innebär att företagen kan erbjuda kompletta elbussystem till städer.

Inom ramen för det globala avtalet ska Volvo Bussar leverera laddhybridbussar och helt elektriska bussar, och ABB leverera standardiserade snabbladdningssystem för de elektriska fordonen.

- Vi är väldigt nöjda att börja samarbeta med ABB. Tillsammans har vi ett komplett och konkurrenskraftigt erbjudande till alla städer runt om i världen som vill övergå till ett hållbart kollektivtrafiksystem, sa Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.
- Laddhybrider och helt elektriska bussar är framtiden inom kollektivtrafiken. Volvo kommer samarbeta med ett fåtal globala aktörer inom området, och ABB är en av dem.

- Vi är väldigt nöjda att samarbeta med en global, ledande aktör inom transportindustrin som delar vår vision inom e-mobilitet och ABB:s engagemang i kraft och produktivitet för en bättre värld, sa Pekka Tiitinen, ansvarig för ABB Discrete Automation and Motion division.
- Urbaniseringen går fortare än någonsin and är en utmaning för världens städer. Vårt samarbete kommer bidra till att utveckla hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar som kan möta den ökande efterfrågan.

Det första gemensamma projektet blir införandet av Volvos laddhybrider och snabbladdstationer i Luxemburg, där potentiellt 12 Volvo laddhybrider ska trafikera existerande busslinjer i Luxemburg med start 2015.

Operatören i Luxemburg är Sales-Lentz, tidiga användare av elektrifierade bussar och det första företaget i Europa att köpa Volvos hybridbussar redan 2009. Detta projekt är ytterligare ett exempel på ett offentligt och privat samarbete mellan Sales-Lentz,  ministerierna i Luxemburg och Volvo Bussar. Projektet ingår i “Luxembourg Mobility Network” (LMN), ett nätverk som kopplar samman olika projekt inom mobilitet i Luxemburg med syfte att tillvara synergier och utveckla gemensamma visioner för framtidens mobilitet.

Volvos laddhybridbuss, som minskar energianvändningen med 60% jämfört med en konventionell dieselbuss, lanseras officiellt på IAA-mässan i Hannover, Tyskland i september. Volvos första helelektriska buss lanseras i juni 2015 inom ramen för projektet ElectriCity i Göteborg.

Volvo Bussar lanserade sin första hybridbuss 2009 och har hittills levererat närmare 1600 hybrider till 21 länder. Företaget är ledande inom elektromobilitet. 

Som ledande inom kraft och automationsteknik spelar ABB en viktig roll i utvecklingen av hållbara transportsätt genom att erbjuda effektiva lösningar inom laddinfrastruktur för elfordon. Företagets teknik säkerställer intelligenta infrastrukturnätverk med hög tillgänglighetstid och bibehållen god elkvalitet i elnätet. Som marknadsledare i snabbladdningslösningar har ABB levererat över 1500 snabbladdare (DC) för personbilar sedan 2010 och rullat ut laddningsnätverk för fordonsindustrin, elförsörjning, myndigheter och detaljhandeln, inklusive rikstäckande nät i Holland, Estland och Danmark.


Fakta Volvos laddhybridbuss

 • Bussen är utrustad med en elmotor som drivs av lithiumbatterier. Den har också en mindre dieselmotor.
 • Bussen snabbladdas vid laddstationerna via elnätet.
 • Bussen kan köra cirka sju kilometer enbart på el, tyst och utsläppsfritt
 • Möjliggör inomhushållplatser
 • 75% bränslebesparing
 • 60% energibesparing
 • 75% minskning av koldioxidutsläpp
 •  Laddas 6 minuter vid ändhållplatserna

 
Fakta Volvos fullelsbuss

 • Körning på el 100 % av rutten, tyst och utsläppsfritt
 • Möjliggör inomhushållplatser
 • 80 % energibesparing
 • Inga avgasutsläpp
 •  99 % minskning av koldioxidutsläpp 
 • Laddas 6 minuter vid ändhållplatserna


Fakta ABB off-board automatic e-bus fast chargers

 • Standard-baserad laddning med det tillförlitliga och säkra CCS (EN61851-23) protokollet
 •  Lösningar för laddning vid depå och  under gång
 • Flexibilitet i anslutning till olika elnätverk
 • Fjärrtyrningslösningar vad gäller operation och service i kombination med hårdvara med hög kvalitet ger hög tillgänglighet
 • ABB servicetjänster innebär flexibilitet att ansluta tilläggssystem, enkel uppgradering & kostnadseffektivitet
 • Konfiguration av flera effektnivåer upp till 300 kW är möjligt, beroende på buss och geografisk placering
 • Omfattar ett ACS-system (Automatic Connection System) som automatiskt ansluter till Volvobussens tak, utan behov av förarintervention