Volvo Buses

SVERIGE

Framtidens busstrafik lanserades på Persontrafikmässan

På Persontrafikmässan i Stockholm visas en helt ny typ av laddhybridbussar. Bussarna snabbladdas vid ändhållplatserna och med ett fullt batteri kan de köra cirka sju kilometer - tyst och avgasfritt - helt på el.
141003Hybrid07.jpg

De åtta bussarna, som är tillverkade av Volvo, kommer att trafikera linje 73 mellan Ropsten och Karolinska Institutet. Jämfört med konventionella dieselbussar har laddhybriderna 75 procent lägre bränsleförbrukning och en minskning av koldioxidutsläpp med 90 procent, då bussarna kommer att använda biodiesel och vindel. Med elförbrukningen inräknad är den totala energibesparingen cirka 60 procent. Bussarna är betydligt tystare än vanliga dieselbussar; ljudnivån vid eldrift är i nivå med normal samtalston.

Bakom projektet, som delfinansieras via EU, står SL, Volvo Bussar och Vattenfall. Det delfinansieras av EU genom projektet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), med över 40 deltagande företag och organisationer.

– SL arbetar systematiskt för att minska belastningen på miljö och klimat.  Att samarbeta och pröva nya tekniska lösningar är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål, säger Anders Lindström, vd för SL och chef på Stockholms läns landstings trafikförvaltning

– Projektet ger oss möjlighet att i kommersiell trafik visa att laddhybridbussar är ett  kostnadseffektivt sätt att minska storstädernas miljö- och bullerproblem. Det nya bussystemet innebär både ett attraktivare resande och en bättre livsmiljö i städernas centrala delar, utan stora investeringar i ny infrastruktur, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.

– Vattenfalls deltagande i ZeEUs-projektet ger oss möjlighet att demonstrera framtidsbränsle på en hel busslinje i skarp trafik. Elen är en viktig del av lösningen av transportproblemet, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Region Norden.Trafikstart är planerad till mitten av december. Bussarna kommer att köras av Keolis.Fakta demonstrationsprojektet i Stockholm

  • Syftar till att demonstrera och utvärdera laddhybridbussar i reguljär busstrafik.
  • Omfattar totalt åtta Volvo laddhybridbussar och två snabbladdstationer.
  • Sker på linje SL:s linje 73 mellan Ropsten och Tomteboda/Karolinska. 
  • Driften startar december 2014. EU-projektet pågår fram till årsskiftet 2016/2017, därefter är inriktningen fortsatt kommersiell drift.

 

Huvudaktörer och deltagare i projektet:

SL, Volvo Bussar, Vattenfall samt Viktoria Swedish ICT. Samarbetspartners är: Siemens och Keolis.

Volvo: levererar och ansvarar för bussarna

Vattenfall: uppför och ansvarar för laddningsstationerna som kommer finnas vid ändhållplatserna

SL: Trafikbeställare och ansvarar för bussdepån

Viktoria: Forskningspartner och ansvarig för utvärdering

Samarbetspartners:

Siemens: levererar snabbladdstationer

Keolis : kommer köra bussarna

 

Ladda ner högupplöst