Volvo Buses

SVERIGE

Ett komplett erbjudande inom elektromobilitet

Med lanseringen av Volvo 7900 Electric är Volvo ensamma om att erbjuda alla typer av elektrifierade stadsbussar; hybrid, laddhybrid och elbuss. Vi har dessutom en oslagbar affärsmodell som ger kunden full trygghet vid införandet av denna nya teknologi.
Ett komplett erbjudande inom elektromobilitet

Därför är vi nummer ett inom elektromobilitet

Med lanseringen av Volvo 7900 Electric blev vårt erbjudande inom eldrift komplett. Framgångarna med våra hybrider och laddhybrider har fört oss till en ledande position.

Tack vare att vi har de tre olika varianterna kan vi erbjuda såväl flexibilitet som kompletta lösningar för hela stadens busstrafik.

Eldrift i känsliga områden och i miljözoner, laddhybrider som faktiskt kan köra både på linjer med respektive utan laddutrustning, och så den konventionella hybriden som kan sättas i trafik och ge vinster från dag ett.

Ny teknik – nya affärsmodeller

Med elektrifieringen följer också behovet av nya affärsmodeller. När laddutrustning krävs blir också upphandlingarna annorlunda, och det går inte längre att bara ta in anbud på ett antal bussar.

Därför erbjuder Volvo en turn-keylösning där vi levererar en viss kapacitet till ett specificerat kilometerpris. Detta ger staden eller operatören väsentligt lägre risk i själva teknikskiftet och säkerställer att servicegraden gentemot resenärerna upprätthålls.

Dessutom har vi marknadens effektivaste laddningssystem som håller nere såväl investeringar som energiförbrukning.

Vem får köra i framtidens miljözoner?

Trafik i miljözoner är en ny företeelse som kommer att bli vanligare och vanligare. Här har Volvo ett kraftfullt verktyg i tjänsten Zone Management.

Tidigare har miljözoner krävt att fordonen håller en given miljöklassning, men vi kan se framför oss zoner med krav på nollemission, och då är det el som gäller.

Fossilfritt är då inte tillräckligt eftersom t ex biogas faktiskt ger avgaser även om det är CO2-neutralt. Dessutom kommer tysta zoner och säkerhetszoner med låg hastighet att bli vanligare och även där har eldrift stora fördelar.

Elektromobilitet är alltså inte bara fordon som körs på el, det är också lösningar för effektiv trafik och själva angreppssättet för att utveckla kollektivtrafikens betydelse för allas vår livskvalitet.