Volvo Buses

SVERIGE

Flexiblare laddning och längre räckvidd

Med utökad batterikapacitet och flera olika laddningssätt blir nu Volvo 7900 Electric ett mycket attraktivt alternativ för fler städer i hela Europa. Det blir nu enklare att möta kraven på kapacitet och körtid för praktiskt taget alla typer av stadsbusslinjer.
Volvo 7900 Electric Depot charging

Volvo 7900 är en i grunden flexibel konstruktion. Från och med hösten 2017 kan bussen konfigureras med upp till 250 kWh batterikapacitet. Tillsammans med att det finns fler laddningsalternativ blir det nu väsentligt enklare att elektrifiera stadstrafiken.

Tidigare har det talats mycket, och nästan enbart, om räckvidd i kilometer. Men med ökade insikter handlar det nu mer om hur man samordnar linjer och på bästa sätt utnyttjar varje fordon, optimerar körtiderna och laddar utan att påverka tidtabellerna.

Volvo 7900 kan laddas på flera olika sätt. Högeffektladdning med OppCharge kan göras vid ändhållplats eller i depå. Dessutom kan bussen laddas via Combo2/CSS med upp till 150 kW. Och i depå under längre uppehåll kan lågeffekt-CCS användas för underhållsladdning och cellbalansering. En nyhet är att för den som väljer depåladdning som laddmetod, finns en konfiguration med 250 kWh batterikapacitet.

Att elektrifiera stadsbusslinjer innebär att projektering och trafikplanering görs på ett nytt sätt, och här har Volvo en viktig roll med rådgivning och förstudier. Att noga utreda hur topografi, klimat, passagerarkapacitet och tidtabeller påverkar energiförbrukning och laddningsbehov ger möjlighet till verkligt effektiv trafik. Och med Volvos Turn-key-erbjudande kan operatören och staden lämna över mycket av fordonsadministrationen och fokusera på att köra trafiken.

Relaterade nyheter

Kontakta oss

Vi är ett globalt företag med omfattande lokal närvaro. Hitta din närmaste Volvokontakt. Vi är redo att hjälpa dig.