Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussars nya plattform för turistbussar kan ge bränslebesparingar på upp till 9 procent

Volvo Bussar lanserar en ny kraftfull och bränslebesparande plattform för turistbussar och chassier i premiumklassen. Med effektnivåer på upp till 500 hk och potentiella bränslebesparingar på 9 procent, blir den nya plattformen en viktig källa till kostnadsbesparingar för kunder inom inom turist-, charter- och linjetrafik.
En Volvo 9900 på vacker landsväg
Den nya bussplattformen kommer att marknadsföras som Volvo 9000-serien i Europa, Volvo 9800 för Mexiko och Volvo B13R för chassimarknaderna.


– I och med lanseringen av den nya bussplattformen tar vi ytterligare ett viktigt steg i att erbjuda hållbara lösningar inom persontransporter, säger Volvo Bussars VD Anna Westerberg. – Det här är ett globalt erbjudande till transportföretag som kör premiumbussar och som ger stort utrymme för lokala marknadsanpassningar.

Den mest uppenbara fördelen med Volvo Bussars nya plattform är den nya motorn med förbättrad bränsleeffektivitet.
– Med den nya plattformen minskar bränsleförbrukningen och därmed också
de totala utsläppen. Volvokoncernen har en tydlig vision och ett starkt engagemang för hållbarhet. I vår strategi för nollutsläpp ingår inte bara dagens elfordon. Vi har även inkluderat fördelarna med alternativa bränslen och stora effektivitetsförbättringar inom fjärrtrafiken, fortsätter Anna Westerberg.
 

Ett komplett erbjudande

Den nya bussplattformen utgör grunden för Volvo 9000-serien och finns också som B13R-chassi på Volvo Bussars samtliga huvudmarknader. På flera marknader finns även versioner med två eller tre axlar.

Effektnivåerna sträcker sig från 380 hk till 500 hk och alla kan köras på HVO. Versionerna med 460 hk och 500 hk kan dessutom köras på biobränsle.
I programmet finns även en lågentréversion, som är perfekt lämpad för att bygga en dubbeldäckare i premiumklass.
 

Mer kraft med mindre bränsle

Själva kärnan i den nya plattformen är en ny Euro 6-version av Volvos pålitliga och väl beprövade 13-litersmotor.
– Vi ser hela drivlinan som ett vinnande koncept, säger Mattias Forssén, Global Product Director på Volvo Bussar.
– En av hörnstenarna är det nya unika kylsystemet, samtidigt som den nya versionen av Volvo I-Shift i kombination med den nya motorn gör det möjligt att reducera motorvarvtalet ytterligare.  
 

Ett nytt unikt kylsystem

Kylsystemet har fått ny design. Det är uppdelat i två fristående sektioner, som båda drivs av ytterst energieffektiva elektriska fläktar. Mattias Forssén förklarar: – Det fina med det här upplägget är att vi inte bara sparar bränsle. Vi kan dessutom upprätthålla en extremt jämn temperatur i motorrummet. Detta ger längre serviceintervall, vilket i sin tur förbättrar drifttiden ytterligare.  
 

Uppdaterad förarmiljö och högre komfort

På insidan hittar föraren en helt ny förarplats med ett dynamiskt instrumentkluster med olika vyer som är anpassade efter olika körsituationer.
– Vi har även uppdaterat ratten, säger Mattias Forssén. – Lutningsinställningen förenklar i- och urstigning för föraren, och i ratten finns nu även knappar för olika mediefunktioner och farthållarinställningar.

För att öka förar- och passagerarkomforten har upphängningen uppdaterats och detsamma gäller motorinstallationen. Detta har resulterat i fördelar som minskade vibrations- och bullernivåer i kombination med mjukare körning.

Den nya bussplattformen kommer att marknadsföras som Volvo 9000-serien i Europa, Volvo 9800 för Mexiko och Volvo B13R för chassimarknaderna.

Göteborg
30 juni 2022

För mer information, kontakta: Joakim Kenndal, press- och PR-chef, Volvo Bussar, telefon +46 739 02 51 50 eller e-post joakim.kenndal@volvo.com.

Related News