Volvo Bus

belgië

 

Duurzame oplossingen
voor openbaar vervoer

Duurzaamheid. Overal.

Bij Volvo Bus is duurzaamheid meer dan alleen nul uitstoot. Elke dag focussen we op de details die ons helpen om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. En we denken voortdurend na over hoe we onze impact op het klimaat kunnen verminderen, de hulpbronnen van de wereld beter kunnen beschermen en op een verantwoorde manier zaken kunnen doen. Tijdens de ontwikkeling, bij de inkoop, in onze productiefaciliteiten en bij de overdracht aan onze klanten. Zo leveren wij complete en duurzame openbaarvervoeroplossingen.

In de productontwikkelingsfase

Alle bussen, touringcars, chassis en onderdelen die we maken, zijn met zorg ontwikkeld zodat ze op de lange termijn beter zijn voor onze planeet en de mensheid. We passen een circulair ontwikkelingsproces toe dat het duurzaamheidsprofiel van onze producten verbetert. Van onze nieuwste buschassis kan al meer dan 90% worden gerecycled.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn: de uitstoot van onze eigen activiteiten verminderen met 50% en de uitstoot van onze voertuigen verlagen met 40% per km – en dat allemaal voor 2030. Dit begint al in de ontwikkelingsfase met een zorgvuldige afweging van de toegepaste materialen, technologieën en bedrijfsmodellen.

Bij de inkoop van onze materialen

Duurzaam denken is onderdeel van onze complete toeleveringsketen. Ons doel is om duurzame bussen te produceren zonder stoffen die geen rekening houden met het milieu en de mensenrechten. Een van onze belangrijkste instrumenten om dit te bereiken is onze Gedragscode voor leveranciers. Daarin schetsen we de hoge normen op het gebied van milieupraktijken, mensenrechten, gezondheid en veiligheid die we van onze leveranciers verwachten. Ook werken we met een uitgebreid programma voor duurzame mineralen (Sustainable Minerals Program) voor de inkoop van tin, wolfraam, tantaal, goud en kobalt.

Tijdens de productie

We verminderen voortdurend afval en emissies, optimaliseren het watergebruik en verbeteren de toepassing van oplosmiddelen, oliën en chemicaliën.

Onze chassisfabriek in het Zweedse Borås is een van de eerste busfabrieken ter wereld die voor 100% draait op hernieuwbare energie, met lokale verwarming op basis van biobrandstoffen en voertuigen die op het terrein rijden op HVO en fossielvrije waterkracht. Ook is het totale energieverbruik van de fabriek met 15% verlaagd.

Verkoop, gebruik en aftermarket

Als onderdeel van de Volvo Group werkt Volvo Bus met een verantwoorde verkoopprocedure die de mogelijkheid beperkt dat onze voertuigen voor ongewenste doelen worden ingezet. Daarnaast hebben we de belofte gedaan dat we vanaf 2040 alleen producten produceren die op fossielvrije brandstoffen rijden. Duurzaam openbaar vervoer is belangrijk voor ons, en daarom verkiezen wij elektriciteit boven fossiele brandstoffen om onmiddellijke en langdurige positieve effecten op het milieu en op de levenskwaliteit van mensen te bewerkstelligen. Sinds 2015 leveren we hybride en elektrische bussen over de hele wereld. Daarnaast zorgt onze inzet voor de Safety Zone-technologie voor meer veiligheid in gebieden rond scholen en openbare parken.

 

Zorg en respect voor mens en natuur zijn voor ons van fundamenteel belang. Daarom heeft Volvo Bus dan ook een goede reputatie op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en ethisch gedrag. We besteden net als een kunstenaar veel zorg en aandacht aan ons werk en zijn creatief als het gaat om het produceren van duurzame materialen, producten, systemen en processen. Onze Duurzame meesterwerken vertellen het verhaal van duurzame details uit onze productiecyclus.

Duurzaamheid bij Volvo Group

De ambitie van de Volvo Group is om oplossingen te bieden die 100% veilig, 100% fossielvrij en 100% productiever zijn. Volvo Group heeft zich tot doel gesteld om in 2040 een CO2-neutraal bedrijf te zijn, en in samenwerking met het Science Based Target-initiatief hebben we een reeks doelen opgesteld om vooruitgang te boeken.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory