Volvo Buses

SVERIGE

26 träffar

1 of 2

 • Volvo Connect News

  2024-02-29

  Versionsinformation för programvara i Resurser

  I överensstämmelse med FN-föreskrift nr 156 är det ett krav att visa versionsinformation för programvaran för alla kunder inom EU. Versionsinformationen blir synlig när en ECU har uppdaterats från och med den 1 november 2023. Om det finns tillgänglig versionsinformation tidigare än vecka 47 2023 kan det hända att den också visas.

 • Har du någonsin analyserat vilket elfordon som använde vilken laddare? Då har du förmodligen hanterat MAC-adressen för ditt fordons laddningsenhet. I den senaste versionen av Volvo Connect kan du se denna adress i Assets (Tillgångar) för alla dina elfordon.

 • Volvo Connect News

  2023-12-18

  Spåra din passagerarbeläggning i Volvo Connect

  Har du någonsin undrat vilken busshållplats som är mest trafikerad eller vilka rutter som ofta är överfyllda med passagerare? Med den nya rapporten Passenger Load (Passagerarbeläggning) kan du se bussens vikt och beräknat antal passagerare varje gång som bussen stänger sina dörrar.

 • Med den senaste versionen av Volvo Connect kan du visa och kopiera latitud- och longitudkoordinaterna för fordonets positioner direkt och klistra in dem i andra system.

 • Volvo Connect News

  2023-11-15

  Survey about data access

  We recognize that many of our customers operate buses from different brands and may require access to vehicle data to optimize the operational efficiency.

 • Volvo Connect News

  2023-09-19

  Körprofil

  Förarprofilen är en tjänst baserad på data som samlats in med hög frekvens som gör att du kan detaljgranska dina fordons prestanda, sekund för sekund, under en tidsram på 24-timmar. Det gör att du kan upptäcka vissa trender och analysera samband mellan händelser. Till exempel kan du märka mer hårda accelerations-händelser när bussen tar sig upp mot hög höjd, och du kan koppla felkoder till körbeteenden som hög hastighet.

 • Volvo Connect News

  2023-09-15

  Serviceavtalsfunktion i Volvo Connect

  En ny funktion/flik med namnet "Serviceavtal" finns nu i Volvo Connect. Denna funktion/flik är tillgänglig i avsnittet Assets för enskilda fordon. Det kommer bara att vara synligt på marknader som använder Serviceavtal för lastvagnar (TSA).

 • Volvo Connect News

  2023-09-12

  Direktlänk till Navigatör i Verkstadstjänster

  En ny direktlänk till Navigatör (utbildningsprogram) har lagts till i Verkstadstjänster, se bilden för referens.

 • Volvo Connect News

  2023-07-10

  Volvo Connect Survey

  Vi uppskattar din åsikt och vill höra om din upplevelse av Volvo Connect. Vi vill bjuda in dig till att delta i vår korta kundundersökning.

 • Du kan nu visa detaljerad information om dina fordons hastighet och motorvarvtal (RPM) med hjälp av Rapport-verktyget. Diagrammen plottar motorvarvtal och fordonshastighet över tid, sträcka och förbrukning i separata stapeldiagram. Vyerna kan användas för att analysera motorvarvtal för fordon som servar specifika rutter och visa om de är lämpliga för uppgiften.

 • Volvo Connect News

  2023-05-08

  Laddningsövervakningszon

  Laddningsövervakningszoner är zoner som övervakar batterinivån i dina hybrid- eller elfordon och skickar en händelse om batterinivån är högre än eller lägre än en viss nivå när du kör in i eller lämnar zonen.

 • Volvo Connect News

  2023-05-05

  Möjlighet att ändra måttenheter och språk

 • Volvo Connect News

  2023-05-01

  Widget för nerladdning av kartor

  För att det ska gå att uppdatera kartorna för TomTom-navigeringssystemet i de nya turistbussarna (9700/9900) lanserar vi nu en widget för nerladdning av kartor i Volvo Connect. All information om hur du laddar ner och uppdaterar kartorna finns i instruktionerna för widgeten.

 • När du skapar och redigerar zoner kan du välja att automatiskt aktivera zonen i fråga för alla fordon i din bussflotta. Detta innebär att alla framtida fordon med en zontjänst automatiskt läggs till i zonen.

 • Volvo Connect News

  2023-03-24

  Rapporten I-Coaching

  Rapporten I-Coaching visar prestandarelaterade parametrar för förare, t.ex. häftiga inbromsningar, fortkörning och överdriven tomgångskörning.

 • Volvo Connect News

  2023-03-09

  Stöd för flera fordon i spårningsrapporten

  Nu har spårningsrapporten stöd för flera fordon. Välj ”Filter” och ”Fordon” och välj alla fordon som du vill se händelser för.

 • Volvo Connect News

  2023-02-15

  Meddelanden för utsläppsfria zoner

  Du kommer nu att få ett meddelande när dina hybridfordon avviker från de regler som satts upp i zonen, exempelvis om ett fordon körs på förbränningsmotorn i en utsläppsfri zon.

 • Du kan nu se detaljerade beskrivningar av behörigheter per användarroll i verktyget för användaradministration. Som användaradministratör får du vägledning direkt i Volvo Connect för att välja rätt roller för användarna i din bussflotta.

 • Volvo Connect News

  2023-01-19

  Uppdateringar i kartverktyget

  Avläsningarna av batterispänningen för dina fordon syns nu i kartverktyget. I Positionshistorik kan du se den senaste kända batterispänningen för dina fordon samt batterispänningen för varje historisk händelse.

 • Volvo Connect News

  2023-01-17

  Hybriddata i rapporter

  Nya parametrar för hybridfordon finns i rapporttjänsten. Med hjälp av dessa parametrar kan du spåra sträcka och tid som körts på eldrift, inklusive kör- och tomgångstid, för dina hybridfordon.

26 träffar

1 of 2