Volvo Buses

SVERIGE

533 träffar

1 of 27

 • Volvo Connect News

  2024-06-13

  Ny lösenordspolicy

  Volvo kommer att implementera en ny lösenordspolicy som träder i kraft den 30 juni 2024. Den nya policyn syftar till att förbättra säkerheten och skyddet av data.

 • Kollektivtrafikoperatören Keolis har beställt 31 Volvo 9700 dubbeldäckare. Bussarna ska levereras till Göteborg sommaren 2025. 26 bussar kommer att användas för expressstrafik i stan och fem bussar kommer att köra mellan Göteborg och Borås.

 • I mars lanserade Volvo Bussar en ny plattform för elbussar. Nu ska de första elektriska dubbelledbussarna från BZR-plattformen valideras genom tester i Latinamerika. Bussarna kommer att trafikera Curitiba i Brasilien, Bogotá i Colombia och Mexiko City.

 • Volvo Bussar lanserar nya och uppdaterade aktiva säkerhetslösningar som hjälper bussförare att köra säkrare och att undvika situationer som kan leda till olyckor. De aktiva systemen innehåller flera funktioner, med ett särskilt fokus på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Säkerhetssystemen går i många fall längre än de nya EU-kraven, liksom de lagkrav som finns i resten av världen.

 • Volvo Connect News

  2024-03-25

  Batterisparzon

  Nollutsläppszoner där hybridfordon ska drivas av förbränningsmotorn döps om till batterisparzoner för att bättre återspegla deras syfte.

 • We are pleased to announce an enhancement to our Report tool, aimed at providing bus operators with a more detailed and insightful overview of charging information. From opportunity charging on route to overnight charging in the depot, our report covers a spectrum of charging options, allowing you to make informed decisions to tailor your charging strategies based on the specific needs of your fleet.

 • Volvo Connect News

  2024-02-29

  Versionsinformation för programvara i Resurser

  I överensstämmelse med FN-föreskrift nr 156 är det ett krav att visa versionsinformation för programvaran för alla kunder inom EU. Versionsinformationen blir synlig när en ECU har uppdaterats från och med den 1 november 2023. Om det finns tillgänglig versionsinformation tidigare än vecka 47 2023 kan det hända att den också visas.

 • Viação Catedral, en av de största bussoperatörerna i Brasilien, förnyar sin flotta med 152 Volvo B13R Euro 6 dubbeldäckare för långdistanstrafik. Nästan alla bussar har karosser från Marcopolo.

 • Prevost, som ingår i Volvokoncernen och är en av Nordamerikas ledande busstillverkare, har fått det största kontraktet i företagets historia. Metropolitan Transportation Authority (MTA) i delstaten New York har gett Prevost ett kontrakt för tillverkning av 381 turistbussar. Kontraktet består av en order på 250 bussar som ska levereras mellan 2025 och 2026, samt option på köp av ytterligare 131 bussar.

 • Har du någonsin analyserat vilket elfordon som använde vilken laddare? Då har du förmodligen hanterat MAC-adressen för ditt fordons laddningsenhet. I den senaste versionen av Volvo Connect kan du se denna adress i Assets (Tillgångar) för alla dina elfordon.

 • Volvo Connect News

  2023-12-18

  Spåra din passagerarbeläggning i Volvo Connect

  Har du någonsin undrat vilken busshållplats som är mest trafikerad eller vilka rutter som ofta är överfyllda med passagerare? Med den nya rapporten Passenger Load (Passagerarbeläggning) kan du se bussens vikt och beräknat antal passagerare varje gång som bussen stänger sina dörrar.

 • Operatören DEMY SCHANDELER S.àr.l. (Demy Cars) i Luxemburg har beställt 15 Volvo 7900 Electric för intercitytrafik som ska levereras våren 2025. Det är den första ordern på Volvo 7900 Electric med MCV som påbyggare. Ordern visar på förtroendet för Volvo Bussars nya partnerskap med påbyggaren MCV.

 • Med den senaste versionen av Volvo Connect kan du visa och kopiera latitud- och longitudkoordinaterna för fordonets positioner direkt och klistra in dem i andra system.

 • Volvo Connect News

  2023-11-15

  Survey about data access

  We recognize that many of our customers operate buses from different brands and may require access to vehicle data to optimize the operational efficiency.

 • Volvo Bussar har nu tecknat avtal med den ledande påbyggaren Sunsundegui om att tillverka karosser på licens för Volvo 9700 och Volvo 9900. Produktionen beräknas starta 2024, med de första bussarna på den europeiska marknaden 2025.

 • Volvo Bussar har påbörjat den första demo-körningen av helelektriska stadsbussar i Latinamerika. En Volvo BZL Electric kommer att trafikera två linjer i Curitiba i Brasilien. Linjerna binder samman flera stadsdelar, transporterar 135 000 passagerare varje dag och är integrerade med stadens BRT-system. Ytterligare tester av Volvo BZL Electric kommer att göras i São Paulo, Bogotá i Colombia och Santiago i Chile.

 • Volvo Bussar har säkrat en order på 50 Volvo BZL Electric dubbeldäckade bussar från Storbritanniens största kommunala bussbolag, Lothian Buses i Edinburgh, Skottland. Ordern följer på ytterligare två stora order i år. Det innebär att Volvo totalt kommer, eller har, levererat mer än 500 elbussar till brittiska operatörer inklusive den senaste ordern.

 • Volvo Connect News

  2023-09-19

  Körprofil

  Förarprofilen är en tjänst baserad på data som samlats in med hög frekvens som gör att du kan detaljgranska dina fordons prestanda, sekund för sekund, under en tidsram på 24-timmar. Det gör att du kan upptäcka vissa trender och analysera samband mellan händelser. Till exempel kan du märka mer hårda accelerations-händelser när bussen tar sig upp mot hög höjd, och du kan koppla felkoder till körbeteenden som hög hastighet.

 • Volvo Connect News

  2023-09-15

  Serviceavtalsfunktion i Volvo Connect

  En ny funktion/flik med namnet "Serviceavtal" finns nu i Volvo Connect. Denna funktion/flik är tillgänglig i avsnittet Assets för enskilda fordon. Det kommer bara att vara synligt på marknader som använder Serviceavtal för lastvagnar (TSA).

 • Volvo Connect News

  2023-09-12

  Direktlänk till Navigatör i Verkstadstjänster

  En ny direktlänk till Navigatör (utbildningsprogram) har lagts till i Verkstadstjänster, se bilden för referens.

533 träffar

1 of 27