Volvo Buses

SVERIGE

502 träffar

1 of 26

 • Volvo Connect News

  03/20/2023

  Schemalagt Volvo Connect-underhåll 26:e mars

 • Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa och kommer att tillämpa samma framgångsrika modell som på flera andra marknader. Det innebär att Volvo Bussar kommer att fokusera sin produktion på chassier och tillsammans med externa påbyggare erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads- och linjetrafikbussar samt turistbussar i premiumsegmentet. Volvo Bussar har därför beslutat att stänga sin karossfabrik i Wroclaw, Polen, under första kvartalet 2024. Volvo Bussar har också undertecknat en avsiktsförklaring avseende en avyttring av anläggningen i Wroclaw till Vargas Holding. En avsättning för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet negativt under första kvartalet 2023.

 • Volvo Connect News

  03/09/2023

  Stöd för flera fordon i spårningsrapporten

  Nu har spårningsrapporten stöd för flera fordon. Välj ”Filter” och ”Fordon” och välj alla fordon som du vill se händelser för.

 • Volvo Connect News

  02/15/2023

  Meddelanden för utsläppsfria zoner

  Du kommer nu att få ett meddelande när dina hybridfordon avviker från de regler som satts upp i zonen, exempelvis om ett fordon körs på förbränningsmotorn i en utsläppsfri zon.

 • Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), som bedriver kollektivtrafik i Belgien under varumärket TEC, har beställt 97 Volvo 7900 S-Charge. Den stora ordern följer på Volvo Bussars tidigare leveranser av hybridbussar som varit mycket driftsäkra.

 • Du kan nu se detaljerade beskrivningar av behörigheter per användarroll i verktyget för användaradministration. Som användaradministratör får du vägledning direkt i Volvo Connect för att välja rätt roller för användarna i din bussflotta.

 • Prevost – ett dotterbolag till Volvo Bussar – har lanserat en helt ny buss i nästa generation av H3-45-serien i Nordamerika. Den omdesignade långfärdsbussen har en rad nya funktioner som ger ökad bränsleeffektivitet, en bättre förarupplevelse och högre passagerarkomfort.

 • Volvo Connect News

  01/19/2023

  Uppdateringar i kartverktyget

  Avläsningarna av batterispänningen för dina fordon syns nu i kartverktyget. I Positionshistorik kan du se den senaste kända batterispänningen för dina fordon samt batterispänningen för varje historisk händelse.

 • Volvo Connect News

  01/17/2023

  Hybriddata i rapporter

  Nya parametrar för hybridfordon finns i rapporttjänsten. Med hjälp av dessa parametrar kan du spåra sträcka och tid som körts på eldrift, inklusive kör- och tomgångstid, för dina hybridfordon.

 • Metroline som är bussoperatör för Transport for London (TfL) och en del av den globala transportoperatören ComfortDelGro, har bekräftat en order på 48 Volvo BZL Electric bussar som kommer att tas i trafik i London under andra halvan av nästa år. Ordern är en av de största hittills för Volvo BZL Electric.

 • Volvo Connect News

  10/27/2022

  Release News

 • För Tide Buss i norska Tromsö är uppkopplade tjänster en självklar del av den dagliga verksamheten. Med Volvo Connect får de snabbt och enkelt full översikt över bussflottan. Det är också ett viktigt verktyg för att undvika oplanerade stopp, minska bränsleförbrukningen, förbättra förarnas arbetsmiljö och erbjuda passagerarna säkra och bekväma resor.

 • För Tide Buss i norska Tromsö är uppkopplade tjänster en självklar del av den dagliga verksamheten. Med Volvo Connect får de snabbt och enkelt full översikt över bussflottan. Det är också ett viktigt verktyg för att undvika oplanerade stopp, minska bränsleförbrukningen, förbättra förarnas arbetsmiljö och erbjuda passagerarna säkra och bekväma resor.

 • Press release

  10/14/2022

  330 nya Volvo 9800 till Mexiko

  Volvo Bussar har fått tre stora ordrar på totalt 330 Volvo 9800 Euro 6, varav 140 dubbeldäckare. Bussarna kommer att levereras under 2023.

 • En global undersökning som Volvo Bussar genomfört visar att allt fler vill åka turistbuss igen. Bland de marknader som ingick i undersökningen visar passagerare i Latinamerika och södra Europa störst intresset för turistbussresor, medan i norra Europa är något mer tveksamma. Totalt anger 65 % av respondenterna i undersökningen att de planerar en resa med turistbuss det närmaste året.

 • Volvo Connect News

  09/08/2022

  Volvo Connect – tips och trick

  Vi bad vår expert Lisa Engkvist att dela med sig av några av sina bästa tips och trick för att få ut mer av Volvo Connect.

 • Volvo Connect News

  08/02/2022

  Release News

 • Volvo Bussar lanserar en ny kraftfull och bränslebesparande plattform för turistbussar och chassier i premiumklassen. Med effektnivåer på upp till 500 hk och potentiella bränslebesparingar på 9 procent, blir den nya plattformen en viktig källa till kostnadsbesparingar för kunder inom inom turist-, charter- och linjetrafik.

 • Volvo Connect News

  06/28/2022

  Release News

 • De tystare stadsmiljöer som elbussar bidrar till har också stor påverkan på boendes sömn och hälsa. "Elektrifieringen av kollektivtrafiken skapar enorma möjligheter när vi planerar och bygger framtidens hållbara städer", säger Belma Krslak, bullerexpert i Göteborgs stad.

502 träffar

1 of 26