Volvo Buses

SVERIGE

21 träffar

1 of 2

 • Volvo Connect News

  09/19/2023

  Körprofil

  Förarprofilen är en tjänst baserad på data som samlats in med hög frekvens som gör att du kan detaljgranska dina fordons prestanda, sekund för sekund, under en tidsram på 24-timmar. Det gör att du kan upptäcka vissa trender och analysera samband mellan händelser. Till exempel kan du märka mer hårda accelerations-händelser när bussen tar sig upp mot hög höjd, och du kan koppla felkoder till körbeteenden som hög hastighet.

 • Volvo Connect News

  09/15/2023

  Serviceavtalsfunktion i Volvo Connect

  En ny funktion/flik med namnet ”Serviceavtal” finns nu i Volvo Connect. Denna funktion/flik är tillgänglig i avsnittet Assets för enskilda fordon. Det kommer bara att vara synligt på marknader som använder Serviceavtal för lastvagnar (TSA).

 • Volvo Connect News

  09/12/2023

  Direktlänk till Navigatör i Verkstadstjänster

  En ny direktlänk till Navigatör (utbildningsprogram) har lagts till i Verkstadstjänster, se bilden för referens.

 • Volvo Connect News

  07/10/2023

  Volvo Connect Survey

  Vi uppskattar din åsikt och vill höra om din upplevelse av Volvo Connect. Vi vill bjuda in dig till att delta i vår korta kundundersökning.

 • Du kan nu visa detaljerad information om dina fordons hastighet och motorvarvtal (RPM) med hjälp av Rapport-verktyget. Diagrammen plottar motorvarvtal och fordonshastighet över tid, sträcka och förbrukning i separata stapeldiagram. Vyerna kan användas för att analysera motorvarvtal för fordon som servar specifika rutter och visa om de är lämpliga för uppgiften.

 • Volvo Connect News

  05/08/2023

  Laddningsövervakningszon

  Laddningsövervakningszoner är zoner som övervakar batterinivån i dina hybrid- eller elfordon och skickar en händelse om batterinivån är högre än eller lägre än en viss nivå när du kör in i eller lämnar zonen.

 • Volvo Connect News

  05/05/2023

  Möjlighet att ändra måttenheter och språk

 • Volvo Connect News

  05/01/2023

  Widget för nerladdning av kartor

  För att det ska gå att uppdatera kartorna för TomTom-navigeringssystemet i de nya turistbussarna (9700/9900) lanserar vi nu en widget för nerladdning av kartor i Volvo Connect. All information om hur du laddar ner och uppdaterar kartorna finns i instruktionerna för widgeten.

 • När du skapar och redigerar zoner kan du välja att automatiskt aktivera zonen i fråga för alla fordon i din bussflotta. Detta innebär att alla framtida fordon med en zontjänst automatiskt läggs till i zonen.

 • Volvo Connect News

  03/24/2023

  Rapporten I-Coaching

  Rapporten I-Coaching visar prestandarelaterade parametrar för förare, t.ex. häftiga inbromsningar, fortkörning och överdriven tomgångskörning.

 • Volvo Connect News

  03/09/2023

  Stöd för flera fordon i spårningsrapporten

  Nu har spårningsrapporten stöd för flera fordon. Välj ”Filter” och ”Fordon” och välj alla fordon som du vill se händelser för.

 • Volvo Connect News

  02/15/2023

  Meddelanden för utsläppsfria zoner

  Du kommer nu att få ett meddelande när dina hybridfordon avviker från de regler som satts upp i zonen, exempelvis om ett fordon körs på förbränningsmotorn i en utsläppsfri zon.

 • Du kan nu se detaljerade beskrivningar av behörigheter per användarroll i verktyget för användaradministration. Som användaradministratör får du vägledning direkt i Volvo Connect för att välja rätt roller för användarna i din bussflotta.

 • Volvo Connect News

  01/19/2023

  Uppdateringar i kartverktyget

  Avläsningarna av batterispänningen för dina fordon syns nu i kartverktyget. I Positionshistorik kan du se den senaste kända batterispänningen för dina fordon samt batterispänningen för varje historisk händelse.

 • Volvo Connect News

  01/17/2023

  Hybriddata i rapporter

  Nya parametrar för hybridfordon finns i rapporttjänsten. Med hjälp av dessa parametrar kan du spåra sträcka och tid som körts på eldrift, inklusive kör- och tomgångstid, för dina hybridfordon.

 • Volvo Connect News

  10/27/2022

  Release News

 • För Tide Buss i norska Tromsö är uppkopplade tjänster en självklar del av den dagliga verksamheten. Med Volvo Connect får de snabbt och enkelt full översikt över bussflottan. Det är också ett viktigt verktyg för att undvika oplanerade stopp, minska bränsleförbrukningen, förbättra förarnas arbetsmiljö och erbjuda passagerarna säkra och bekväma resor.

 • Volvo Connect News

  09/08/2022

  Volvo Connect – tips och trick

  Vi bad vår expert Lisa Engkvist att dela med sig av några av sina bästa tips och trick för att få ut mer av Volvo Connect.

 • Volvo Connect News

  08/02/2022

  Release News

 • Volvo Connect News

  06/28/2022

  Release News

21 träffar

1 of 2