Volvo Buses

SVERIGE

Med Volvo Connect har Tide full koll på bussflottan

För Tide Buss i norska Tromsö är uppkopplade tjänster en självklar del av den dagliga verksamheten. Med Volvo Connect får de snabbt och enkelt full översikt över bussflottan. Det är också ett viktigt verktyg för att undvika oplanerade stopp, minska bränsleförbrukningen, förbättra förarnas arbetsmiljö och erbjuda passagerarna säkra och bekväma resor.

På parkeringen på Tides depå i centrala Tromsö i är det glest mellan bussarna. Morgonens rusningstrafik är i gång och de flesta av Tides 173 bussar är ute i trafik. För John Alfredsen har dagens arbetspass precis börjat. Som teknisk ledare övervakar han fordonsflottan och ansvarar för att bussarna är redo för trafik vid rätt tid.

– Mitt jobb är väldigt händelsestyrt, det händer saker hela tiden. Man måste vara flexibel och beredd att ändra fokus snabbt. Det är också det som är det roligaste med det här jobbet, du vet aldrig hur dagen blir förrän den är över, säger han.

Tromsö har cirka 75 000 invånare och ligger vid Norges nordkust, cirka 500 kilometer norr om polcirkeln. Vintrarna är långa och temperaturerna kan växla snabbt. Landskapet är kuperat och många av vägarna i regionen är både smala och kurviga.

– Det är ganska tuffa förhållanden för bussarna och det är viktigt att vi har koll på bussarna och ser till att göra de åtgärder och det underhåll som behövs i god tid, säger John Alfredsen.

John Alfredsen, teknisk ledare, Tide Buss, Tromsö

Till sin hjälp har han Volvo Connect, ett system som ger Tide tillgång till alla de uppkopplade tjänster som Volvo Bussar erbjuder. På en stor skärm följer John alla bussar i realtid och ser kilometerställning, dieselförbrukning, bränslenivå och fordonsstatus. Så fort det dyker upp en felkod gör han en bedömning om vilka åtgärder som krävs.

– När det behövs ringer vi föraren för att informera och ge råd. Och om det finns några tveksamheter kontaktar jag Volvoverkstaden. Eftersom de ser samma bild som vi i Volvo Connect kan vi tillsammans diskutera vad som ska prioriteras och vilka fordon som ska planeras in på verkstaden. Det ger oss ett väldigt effektivt verktyg för att hantera akuthändelser och undvika stopp ute på linjerna, säger han.

Tide Buss kör sin busstrafik i Tromsø, Norge. Flottan består av 173 Volvo bussar.

Rapporter förbättrar verksamheten

Volvo Connect ger också Tide rapporter om dieselförbrukning, körbeteende, tomgångskörning, hastighet och kilometerproduktion, både på dags- vecko- och månadsbasis. Rapporterna är en viktig grund för att Tide ska nå sitt mål – att erbjuda invånarna i Tromsö smidiga, bekväma och miljövänliga resor.

Volvo Connect gör att vi har full kontroll på alla våra fordon på ett snabbt och effektivt sätt.

– Volvo Connect gör att vi har full kontroll på alla våra fordon på ett snabbt och effektivt sätt. Den data som görs tillgänglig genom de detaljerade rapporterna hjälper oss att analysera och förbättra vår verksamhet, säger John Alfredsen.

Tide Buss har ett stort fokus på miljöfrågor och att minska bränsleförbrukningen är centralt. En av de saker som haft stor effekt är det aktiva arbetet med att begränsa onödig tomgångskörning. I Volvo Connect kan Tide snabbt och enkelt identifiera vilka fordon som avviker.

– Om vi ser att en buss kör på tomgång kontaktar vi föraren och frågar om anledningen. Det har gett väldigt goda resultat på bränsleförbrukningen. Varje procent gör skillnad för miljön. Och med tanke på de höga bränslepriserna vi har nu, gör det också stor skillnad för ekonomin. Men det är även viktigt för vårt renommé som företag, vi ska inte ha bussar som går på tomgång i onödan, säger John Alfredsen.

I Volvo Connect kan Tide också följa hur förarna kör och om de har behov av förarträning.

– Vi använder oss av rapporter där vi kan se hur fordonen körs. När vi ser att ett fordon har ovanligt mycket kraftiga accelerationer och inbromsningar, kontaktar vi arbetsledaren och ser till att föraren får coaching, säger John Alfredsen.

Tide Buss är Norges näst största operatör och har kört kollektivtrafiken i Tromsöregionen sedan 2019. Flottan består av 167 Volvo 8900 som trafikerar alla busslinjer både i centrala Tromsö och runt om i regionen. Morten Ellingsen, teknisk chef på Tide Buss i Norge, var en av dem som jobbade med upphandlingen.

– För oss var det viktigt att ha en produkt som kunde leva upp till våra höga krav på kvalitet, miljö, komfort och säkerhet. Volvo Connect och de möjligheter systemet ger för att övervaka bussflottan och införa Safety Zones, bidrog också till att vi valde Volvo Bussar, säger han.

Morten Ellingsen, teknisk chef, Tide Buss, Norge

Färre olyckor med Safety Zones

Tide Buss var först ut i Norge med att implementera Volvos unika säkerhetssystem Safety Zones i sina bussar och de har idag totalt 28 zoner runt om i regionen. Genom att använda geofencingteknik begränsas bussens hastighet automatiskt när bussen kör in i en Safety Zone. De flesta zonerna finns vid skolor och förskolor, men också i centrum där det rör sig mycket folk och i vissa bostadsområden.

– Så fort vi får signaler från boende eller passagerare om att bussar kör för fort på någon plats, lägger vi till en ny zon. Förutom att systemet höjer säkerheten, underlättar det för förarna. Istället för att ha koll på hastighetsmätaren, kan de lägga fokus på det som händer runtomkring. Safety Zones har också bidragit till en mer positiv bild av oss som företag, säger Morten Ellingsen.

Tide Buss har också satt upp en zon på depån, med en hastighetsgräns på 14 km/h. Vissa tider på dygnet kan det vara trångt på parkeringen och genom att begränsa hastigheten, har antalet incidenter och kostnader för plåtskador minskat betydligt.

Volvo Connect och de möjligheter systemet ger, bidrog till att vi valde Volvo Bussar.

– Sedan vi införde en Safety Zone här på depån har vi inte haft några större kollisioner mellan fordon. Det är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv för alla som jobbar på depån och rör sig bland bussarna, säger John Alfredsen.

 

Tät dialog om nya funktioner

Volvo Connect utvecklas ständigt och nya tjänster och funktioner adderas löpande. Tide Buss har en nära dialog med Volvo Bussar om sina behov och hur de stora mängder data som de uppkopplade tjänsterna genererar kan användas på bästa sätt.

Idag använder vi i stort sett alla de tjänster som finns tillgängliga och på många olika nivåer. När vi har önskemål om nya funktioner så ser Volvo över möjligheterna att lägga till det. Hade vi inte haft det här systemet hade vi behövt mer resurser för att få samma överblick, säger John Alfredsen.

Om Tide Buss, Tromsö

 

Bakgrund: Tide Buss har kört busstrafiken i Tromsö med omnejd på uppdrag av Troms Fylkestrafikk sedan 2019.
Bussflotta: I bussflottan finns 167 Volvo 8900, som trafikerar både stads- och regiontrafiken. Företaget har också sex Volvo 9700 som används för kommersiell busstrafik. I Tromsö har Tide cirka 11 miljoner passagerare per år och kör totalt 7,5 miljoner kilometer.
Om företaget: Tide Buss är Norges näst största bussoperatör och en av de största i Danmark. Tide Buss erbjuder hållbara mobilitetslösningar och är en nyckelaktör när nya och mer miljövänliga teknologier implementeras i branschen. Företaget har mer än 4 900 medarbetare och 2 100 bussar, varav allt fler elektriska. Varje dag görs totalt 17 000 bussresor med Tide Buss.

Om Volvo Connect

Volvo Connect är ett system för operatörer att hantera bussflotta och en portal till alla Volvo Bussars tjänster. Här finns allt från uppkopplade tjänster till dokumentation och verkstadstjänster. Med systemet får operatören noggranna uppföljningar av fordonsprestanda, underhållsplanering och åtgärder som hjälper till att höja produktiviteten.

Relaterade nyheter