Volvo Buses

SVERIGE

Säkerhet hos Volvo 9700 DD

Volvo 9700 DD är utrustad med avancerade säkerhetssystem och skyddssystem som innebär överlägsen förar- och passagerarsäkerhet. För oss kommer säkerheten alltid först och vår strävan mot visionen om noll olyckor innebär ständiga förbättringar.

Uppmärksamhetsassistans (DAS)

Ett system som registrerar förarens beteende och bussens placering i körfältet. Om föraren tappar koncentration varnar systemet med både ett meddelande på displayen och en ljudsignal för att få föraren att rikta uppmärksamheten mot vägen framför eller att ta en paus. 

Volvo Dynamic Steering

En teknik som förbättrar styrningens respons och precision och därigenom minskar påfrestningarna på förarens axlar, nacke och armar.

Kollisionsvarnare och nödbroms

Om en kollision är överhängande får föraren både en visuell varning och en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt, lätt till en början men sedan med full bromsverkan. 

Körfältsassistans

Ett varningssystem som varnar föraren om bussen oavsiktligt är på väg utanför körfältsmarkeringen.

I-Coaching

Ett system som hjälper dig att köra säkrare och mer bränsleeffektivt. Du får omedelbar återkoppling på körparametrar som övervarvning, hård acceleration, överdriven tomgångskörning och fortkörning.

Säkerhetszoner

Med aktiva låghastighetszoner är det möjligt att se till att bussarna alltid håller hastighetsgränserna i känsliga områden som kring skolor, stora busshållplatser och stadskärnor. 

Aktiv farthållare

En radar och frontkamera upptäcker fordon framför bussen under körning och håller automatiskt ett bestämt avstånd till fordonet framför.

Fotgängar- och cyklistsystem

Det här systemet hjälper föraren i hektisk stadstrafik genom att upptäcka gående och cyklister som rör sig på ett sätt som skulle kunna utgöra en fara.

Elektronisk stabilitetskontroll

Ett system som hjälper föraren i kritiska körsituationer som vid sladd eller risk för vältning vid snabba kurvtagningar.

Volvos skyddssystem

Volvo har branschens bästa rykte när det gäller säkerhetsinnovationer. Volvo 9700 DD är utrustad med flera skyddssystem som avsevärt minskar risken för allvarliga skador vid kollisioner med personbilar.

Frontalkrockskydd

Vid en frontalkollision ökar den förstärkta fronten skyddet för föraren och reseledaren.

Knäskydd

Om föraren inte har säkerhetsbälte på sig eller fronten demoleras kraftigt inåt tar den här funktionen upp kollisionskraften och skyddar förarens knän och lår. 

Främre underkörningsskydd

Det främre underkörningsskyddet (FUPS) är en stålbalk bakom bussens främre stötfångare. Den förhindrar att bilar blir fastkilade under bussen vid en frontalkollision.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare